Persbericht

Havenbedrijf ondersteunt meer Dordtse evenementen

Het Havenbedrijf Rotterdam gaat een grotere financiële bijdrage leveren aan maritieme evenementen in Dordrecht. Het Havenbedrijf sponsort al jaren het evenement ‘Dordt in Stoom’ dat om het jaar plaatsvindt, maar wil ook in de tussenliggende jaren een bijdrage leveren aan diverse evenementen en activiteiten waarbij haven, scheepvaart of andere maritieme aspecten een rol spelen. De haven zal daarom jaarlijks 25 duizend euro bijdragen via Dordrecht Marketing, de stichting die de citymarketing voor Dordrecht uitvoert, en ook evenementen in de stad begeleidt en ondersteunt.

Voor de jaren dat er geen ‘Dordt in Stoom’ is, worden twee projecten geselecteerd die aan de criteria voldoen. Zij ontvangen elk €10.000,-. De keuze wordt gemaakt door een jury, waarin onder andere vertegenwoordigers van het Havenbedrijf, de gemeente Dordrecht en Dordrecht Marketing plaats hebben. Daarnaast worden vijf kleine projecten via loting met €1.000,- gehonoreerd.

Chief Operating Officer Ronald Paul: “Het Havenbedrijf Rotterdam verzorgt sinds 2011 het nautisch beheer in Dordrecht en sinds 2013 ook de exploitatie van de haventerreinen. Het Havenbedrijf vindt het belangrijk om in de steden waar we actief zijn bij te dragen aan een woon- en leefklimaat van hoog niveau”.

Directeur Gerben Baaij van Dordrecht Marketing: "Deze samenwerking biedt ons de kans om gezamenlijk het belang voor onze stad van alles wat met water te maken heeft aan breed publiek uit te dragen."

De sponsoring verloopt via Dordrecht Marketing omdat deze organisatie vanuit haar rol beter geëquipeerd is om de verbinding met lokale evenementen en partijen te zoeken. De samenwerkingsovereenkomst is afgesloten voor 3 jaar en loopt tot eind 2019.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page