Persbericht

Havenbedrijf ondertekent internationale grondstoffen-overeenkomst

Bron: Havenbedrijf Rotterdam

Het Havenbedrijf Rotterdam was vandaag in Brussel als stakeholder participant mede-ondertekenaar van een internationale overeenkomst die de internationale uitwisseling van rest- en grondstoffen makkelijker maakt. “Een belangrijke stap voor met name de circulaire economie”, aldus Monique de Moel, business developer van het Havenbedrijf. “Maar ook eentje die een stimulans is voor de internationale handel in deze stoffen.”

Zo heeft het Rotterdamse Inashco bijvoorbeeld een techniek ontwikkeld om uit as uit verbrandingsovens kleine deeltjes aluminium, lood, zink, zilver en goud te halen die daarna weer prima als ‘secondaire’ grondstoffen ingezet kunnen worden. Door het verschil van classificatie mogen bedrijven uit ons omringende landen hun restproducten echter niet naar Nederland exporteren en vice versa en eindigen goed bruikbare reststoffen nog te vaak als afval. Een belemmering voor de circulaire economie.

Het Havenbedrijf ondersteunt al enig tijd een initiatief van de rijksoverheid om tot oplossingen te komen. Met de ondertekening van vandaag door staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu), minister Kamp (Economische Zaken), de Britse, Franse en Vlaamse milieuministers, het bedrijfsleven en milieuorganisaties is een start gemaakt met de zogenoemde North Sea Resources Roundabout (NSSR) die deze barrières gaat slechten.

Minister Kamp: “Met deze overeenkomst kunnen Nederlandse bedrijven uit de grondstoffen- en afvalindustrie profiteren van de toenemende afzetmarkt. Deze Green Deal laat zien dat de circulaire economie zowel tot bedrijvigheid en banen, als tot een beter milieu leidt. Zo wordt bijvoorbeeld compost makkelijker verhandelbaar omdat onze buurlanden het gaan zien als meststof in plaats van afval.”

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page