Havenbedrijf Rotterdam benadrukt belang duurzame binnenvaart op Europese ministeriële conferentie over binnenvaart

20 november 2020
Hoe kunnen wij je helpen?

Vandaag heeft Allard Castelein deelgenomen aan een Europese virtuele ministeriële conferentie over binnenvaart. Dit evenement werd door het Duitse ministerie van transport onder het raadsvoorzitterschap van de Europese Unie georganiseerd in samenwerking met EBU, de Europese brancheorganisatie voor binnenvaart en de centrale commissie voor de Rijnvaart.

binnenvaartschip vaart langs WPC

De Duitse federale minister van Transport en Digitale Infrastructuur Andreas Scheuer, wilde graag met de sector in gesprek gaan over de impact van de Green Deal van de Europese Commissie op het concurrentievermogen en de duurzaamheid van de binnenvaart. De bijeenkomst werd bijgewoond door een select gezelschap van EU beleidsambtenaren, ministers van de diverse lidstaten, Europarlementariër Vera Tax en industrievertegenwoordigers.

Allard Castelein benadrukte dat het toewerken naar een binnenvaartsector die innovatiever, betrouwbaarder en duurzamer is, alleen mogelijk bereikt kan worden wanneer alle binnenvaartketenpartijen betrokken zijn en samenwerken. De rol van het havenbedrijf is daarbij tweeledig. In de eerste plaats neemt de haven haar verantwoordelijkheid om toe te werken naar een geïntegreerd logistiek systeem voor de uitwisseling van goederen tussen zee en achterland. Daarnaast zet het havenbedrijf zich actief in voor een schone en klimaat neutrale binnenvaart. Het havenbedrijf stimuleert niet alleen schonere schepen door prikkels zoals de ontheffing van havengeld en specifieke havenregelgeving maar investeert en participeert ook in het zogenaamde ZES-initiatief en Rh2ine-project die samen gericht zijn op 60 operationele schepen met een elektrische aandrijflijn met 15 dockingstations op 20 routes in 2025.

Allard Castelein gaf vervolgens aan dat de duurzaamheidsdoelen alleen kunnen slagen als er wordt geïnvesteerd in open access laadinfrastructuur die gepaard gaat met grootschalige beschikbaarheid van stimuleringsfondsen voor vlootvernieuwing. Idealiter wordt hier de synergie tussen energie- en transportnetwerken gezocht door een waterstofpijpleidingnetwerk aan te leggen langs de huidige Rijn-Alpine TEN-T-corridor. “De omgang met onzekerheden in operaties is moeilijk. Idealiter wil je daarom alle belanghebbenden over alle fasen van de hele corridor bij elkaar brengen om te komen tot een gezamenlijke planning voor de langere termijn”. Dit geldt ook voor infrastructuur. Infrastructuurprojecten, bijvoorbeeld op het gebied van bevaarbaarheid, kunnen niet alleen aan de lokale autoriteiten worden overgelaten. Ook hier is het belangrijk om het corridorperspectief te laten prevaleren.

De gehele bijdrage van het havenbedrijf Rotterdam is na te lezen in de ingezonden bijdrage voor het discussiepaper.