Bereikbaarheid
Persbericht

Havenbedrijf Rotterdam en deelstaat Rheinland-Pfalz eisen hoger tempo voor Rijncorridor met meer capaciteit

Naar aanleiding van een driedaags bezoek aan Nederland heeft minister dr. Volker Wissing van Verkeer de haven van Rotterdam bezocht. Wissing en Emile Hoogsteden, Directeur CBL van Havenbedrijf Rotterdam, benadrukten hoe belangrijk de Rijncorridor en zijn havens voor het vrachtvervoer naar Rheinland-Pfalz en in geheel Europa zijn.

Volker Wissing bezoekt Havenbedrijf Rotterdam

Emile Hoogsteden en Volker Wissing

De corridor voor het vrachtvervoer van Rotterdam naar Genua behoort tot de belangrijkste Europese logistieke assen en is ook voor het goederenvervoer van en naar Rheinland-Pfalz van enorm belang. De haven van Rotterdam, de deelstaat Rheinland-Pfalz en zijn havenbedrijven maken met elkaar nauwe afspraken over de verdere ontwikkeling van de transporten naar het achterland vanuit de zeehaven Rotterdam, zoals ook nu bij de ontmoeting tussen Wissing en Hoogsteden in Rotterdam.

Capaciteiten transporten achterland verhogen

“Met de uitbreiding van de grootste Europese zeehaven Rotterdam en de verdubbeling van de containeroverslag moeten ook de capaciteiten in de transporten van het achterland worden verhoogd”, aldus minister Wissing van Verkeer en de vicepresident van de Rotterdamse haven Hoogsteden. Beiden benadrukten: “Om de voorziening van de bevolking en de bedrijven langs de Rijn te waarborgen, hebben wij een vaarweg nodig met meer capaciteit en een hoger tempo bij verkeersprojecten langs de Rijncorridor.” “De lage waterstand van 2018 heeft laten zien dat we de Rijn als centrale Europese verkeers- en logistieke as op korte termijn moeten uitbouwen. Het is daarom belangrijk dat de Bondsregering het project ‘optimalisatie lossen’ langs de Middelrijn voortvarend gaat uitvoeren”, aldus Wissing.

Federaal minister Andreas Scheuer van Verkeer heeft het project ‘optimalisatie lossen’ immers opgenomen in het masterplan voor de binnenvaart dat in mei 2019 werd gepresenteerd, en nieuw personeel aangekondigd voor de uitbouw en planning. “Dit is een eerste stap in de goede richting”, aldus Wissing, die blij is met de verdere maatregelen die Scheuer heeft aangekondigd om de capaciteit van de Rijn te verhogen. Nu moet snel de daad bij het woord worden gevoegd.

Het is eveneens belangrijk om de infrastructuur van het spoor te versterken. Behalve om een alternatief tracé naar het Midden-Rijndal gaat het hierbij ook om het voortzetten van de Betuwelijn tussen Oberhausen en Emmerik in Nordrhein-Westfalen, aldus Hoogsteden.

Automatisch op de hoogte blijven van ontwikkelingen in de haven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page