Bereikbaarheid

Havenbedrijf Rotterdam en groente- en fruitsector verhogen efficiency in koeltransport

18 april 2019
Hoe kunnen wij je helpen?

Havenbedrijf Rotterdam en enkele bedrijven die actief zijn in de logistiek en afzet van groente en fruit zorgen samen voor snellere afwikkeling op haventerminals, meer containervervoer via binnenvaart en daardoor minder drukte op de snelweg A15.

Havenbedrijf Rotterdam en groente- en fruitsector verhogen efficiency in koeltransport
<em>V.l.n.r: Hanna Stelzel - Port of Rotterdam, Rogier Rook - Nature's Pride, Loekie Lepelaar - Douane, Grant Pinkney - Kramer, Marcus Post - Post Kogeko, Anne Saris - Port of Rotterdam, Jan van der Graaf - MSC, Timothy Iaccarino - MSC, Ronald Hoekstra - GroentenFruitHuis, Charlotte Leusman - ECT, Michel Frings - Hillfresh</em>

In de voorbije periode hebben meerdere marktpartijen twee proefprojecten uitgevoerd die de bereikbaarheid van de haven verbeteren, de efficiency verhogen en die minder belastend zijn voor het milieu.

De proefprojecten dragen ertoe bij dat de Rotterdamse haven beter tegemoet komen aan de snelgroeiende vraag naar reefer containers. Zo importeerde Nederland in 2018 maar liefst 13% meer reefers dan het jaar ervoor. De export via reefers groeide in die periode met 7%.

Het eerste proefproject betreft een barge concept van MSC waarbij containers vanaf de ECT Delta terminal gevaren worden naar Barge Center Waalhaven (BCW). Hier kunnen de transporteurs volle containers via een fast lane snel opzetten en lege containers inleveren. Meer containers uit de spits halen en in plaats daarvan via binnenvaart vervoeren, verbetert de bereikbaarheid van de haven en belast het milieu minder. Gemiddeld genomen heeft binnenvaart een 28% lagere CO2 uitstoot dan vrachtvervoer over de weg.

Het tweede proefproject betreft een samenwerking tussen Nature’s Pride, Post-Kogeko en ECT, waarbij het verruimen van openingstijden bij Nature’s Pride het mogelijk maakt om reefer containers tijdens de nachtelijke uren te vervoeren. Dit resulteert in veel snellere doorlooptijden en een betere benutting van magazijncapaciteit.

Havenbedrijf Rotterdam en GroentenFruit Huis hebben het initiatief genomen om bovengenoemde projecten van de grond te tillen. De projecten vormen een aanvulling op eerdere marktinitiatieven om reefers middels een barge te vervoeren van de Maasvlakte naar de Waal/Eemhaven.

Keep It Cool