Persbericht

Havenbedrijf Rotterdam en SmartPort verlengen financiering leerstoel TU Delft

Het Havenbedrijf Rotterdam en SmartPort hebben de overeenkomst met de TU Delft voor de financiering van de leerstoel Havens & Scheepvaartwegen met vijf jaar verlengd. Vandaag werd in Rotterdam deze nieuwe overeenkomst ondertekend door de decaan van de Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen Bert Geerken, Jeroen Steens, Hoofd Port Development van het Havenbedrijf Rotterdam en Michiel Jak, Directeur SmartPort. De leerstoel werd in 2011 opgericht en is vanaf het begin door het Havenbedrijf gesponsord. Tevens maakten de partijen bekend dat prof.dr.ir. Mark van Koningsveld is aangesteld als nieuwe hoogleraar van de leerstoel. Hij volgt prof. ir. Tiedo Vellinga op, die met emeritaat is gegaan. Het Havenbedrijf en SmartPort stellen de komende vijf jaar in totaal € 1 miljoen ter beschikking.

Vlnr: Jeroen Steens, Hoofd Port Development van het Havenbedrijf Rotterdam, Michiel Jak, Directeur SmartPort, hoogleraar Mark van Koningsveld en Bert Geerken, decaan van de Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen TU Delft.

De leerstoel Havens & Scheepvaartwegen heeft als opdracht doelgericht wetenschappelijk onderzoek te doen op gebieden als haveninfrastructuur, -ontwerp en nautiek. Het Havenbedrijf Rotterdam en SmartPort ondersteunen de leerstoel omdat het van belang is de kennis en expertise op het gebied van havenexploitatie en logistiek te blijven ontwikkelen en om te kunnen voldoen aan de behoefte aan hoogopgeleide professionals in deze en aanverwante sectoren. Sinds de oprichting van de leerstoel in 2011 kozen 500 studenten voor de MSc track Hydraulic Engineering, waarvan 50 afstudeerden binnen de specialisatie Havens- en Scheepvaartwegen. Er waren vier promovendi en er werden 23 artikelen gepubliceerd. De opgedane kennis draagt bij aan de verbetering van de processen en het functioneren van de haven van Rotterdam en havens in het algemeen.

Mark van Koningsveld is werkzaam als Manager R&D Engineering bij Van Oord Dredging and Marine Contractors. Hij behaalde in 1998 zijn Masters in Civiele Techniek aan de TU Twente en promoveerde in 2003. Naast zijn werk bij Van Oord is prof.dr.ir. Van Koningsveld onder meer secretaris van de Topsector Water & Maritiem, waarin bedrijven, onderzoekers, overheden en maatschappelijke organisaties gezamenlijk werken aan innovatie voor deze voor Nederland belangrijke sector.

SmartPort is een samenwerkingsverband van het Havenbedrijf Rotterdam, Deltalinqs, Gemeente Rotterdam, Erasmus Universiteit en Technische Universiteit Delft. Middels het inspireren, initiëren en het vormen van allianties stimuleert en financiert SmartPort wetenschappelijk onderzoek voor en door de bedrijven in de Rotterdamse haven in samenwerking met kennisinstituten.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page

Do you prefer to visit our Asia subsite?