Energietransitie
Nieuws

Havenbedrijf Rotterdam in nieuw Future Fuels Network

Havenbedrijf Rotterdam maakt deel uit van een nieuw ‘Future Fuels Network’ van havenorganisaties dat op 6 oktober op de maritieme SIBCON conferentie in Singapore is aangekondigd. Samen met de zusterbedrijven uit Singapore en Japan, zal Havenbedrijf Rotterdam een roadmap ontwikkelen voor de verdere introductie van koolstofarme en schone brandstoffen voor de maritieme sector. Naast kennisontwikkeling zullen er ook demonstratieprojecten komen op het gebied van bunkering.

Op de Singapore International Bunkering Conference and Exhibition (SIBCON) vond een virtuele ondertekening plaats van het samenwerkingsverband. Volgens Allard Castelein, CEO van Havenbedrijf Rotterdam, bevindt “de wereld zich met de corona-pandemie in een uitzonderlijke situatie. Dit ook een moment om ons te heroriënteren op de toekomst en zeker te stellen dat we afdoende maatregen nemen om klimaatverandering tegen te gaan en ook de economische neergang te adresseren.”

Volgens Castelein is het Future Fuels Network “een voorbeeld hoe havenbedrijven een bijdrage kunnen leveren de decarbonisatie van de maritieme sector. Met een roadmap en nieuwe infrastructuur voor klimaatneutrale en schone maritieme brandstoffen kunnen we het verschil maken.” Het Future Fuels Network wil in de toekomst meer havenbedrijven als partner kunnen verwelkomen.

Energietransitie

Het Havenbedrijf Rotterdam zet zich in tegen klimaatverandering en wil een voortrekkersrol spelen in de wereldwijde energietransitie. Vermindering van de CO₂-uitstoot en efficiënt gebruik van grond- en reststoffen zijn voor het Havenbedrijf belangrijke opgaven.

Automatisch op de hoogte blijven van ontwikkelingen in de haven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page