Bereikbaarheid
Nieuws

Havenbedrijf Rotterdam kijkt terug op succesvolle handelsmissie naar China

Michiel Nijdam, bedrijfsstrateeg van het Havenbedrijf Rotterdam, heeft deelgenomen aan de handelsmissie naar China (traject Logistiek/eCommerce), die van 8 tot en met 13 april heeft plaatsgevonden. De missie stond onder leiding van Sigrid Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Foto rechtsboven: Sigrid Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en Michiel Nijdam

De delegatie heeft een bezoek gebracht aan Shanghai, waar de haven van Rotterdam een presentatie heeft gegeven tijdens een seminar over het 'Belt and Road'-initiatief, en aan Guangzhou, waar de delegatie een rondleiding door de haven heeft gekregen en een seminar op het gebied van logistiek was georganiseerd, waar 150 Chinese en 100 Nederlandse bedrijven de mogelijk kregen om elkaar beter te leren kennen.

Nederland is binnen de EU de 3e handelspartner van China en ieder jaar tonen steeds meer Chinese bedrijven interesse om in Nederland te investeren of gezamenlijke initiatieven met Nederlandse bedrijven te ontwikkelen.

Nederland wordt gezien als de ‘Gateway to Europe’ en dit is onlangs bevestigd door de Global Logistics Guide. Dit magazine beoordeelt wereldwijd de supply chains en logistieke netwerken van landen en heeft Nederland in het kader van de 'Inbound Logistics 2018'-enquête de perfecte score (een 10 uit 10) gegeven vanwege de goede infrastructuur en het positieve ondernemingsklimaat. In de gids werd Nederland "het toonbeeld van Europese logistieke excellentie" genoemd.

Tijdens de handelsmissie zijn verscheidene overeenkomsten gesloten. Een voorbeeld hiervan is de strategische samenwerkingsovereenkomst tussen Chengdu International Railway Port Investment Development Co. en GVT Group of Logistics, waarmee het derde jaar van de samenwerking op het gebied van de Chengdu-Tilburg-Rotterdam Express van start gaat.

Deze spoorverbinding tussen China en Nederland biedt enorme handelsmogelijkheden voor bedrijven die op zoek zijn naar andere logistieke oplossingen dan vervoer door de lucht en over zee. De in 2018 door de partijen ondertekende nieuwe overeenkomst versterkt de economische uitwisseling en samenwerking tussen beide regio's. De spoorwegterminal in Tilburg zal als hub blijven fungeren voor verdere uitbreiding naar het Verenigd Koninkrijk, België, Scandinavië en andere Europese landen.

Automatisch op de hoogte blijven van ontwikkelingen in de haven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page