Digitalisering
Persbericht

Havenbedrijf Rotterdam lanceert nieuwe digitale applicatie Pronto

Efficiencyverbetering van 20 procent, reductie CO2 uitstoot in haven

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft vandaag de eerste versie van Pronto gelanceerd, een nieuwe applicatie die een belangrijke efficiencyverbetering betekent voor de circa 30.000 schepen die de Rotterdamse haven jaarlijks aandoen. Dankzij Pronto kan de wachttijd die schepen in de haven doorbrengen met 20% worden verkort. Pronto zorgt ervoor dat de haventerminals beter zijn bezet en dat allerlei diensten aan het schip, zoals bunkering, onderhoud en bevoorrading nauwkeurig kunnen worden gepland en op elkaar afgestemd. Ook leidt het tot een vermindering van de CO2 uitstoot in de haven.

Pronto Havenbedrijf Rotterdam

“Pronto is een goed voorbeeld van hoe het Havenbedrijf met nieuwe digitale toepassingen de processen in de haven efficiënter laat verlopen”, zegt Paul Smits, CFO van het Havenbedrijf en verantwoordelijk voor het strategische speerpunt digitalisering. “Op basis van internationale standaarden biedt Pronto rederijen, agenten, dienstverleners en operators een gezamenlijk platform voor informatie-uitwisseling rond hun port calls (de verblijftijd van een schip in de haven). Zodoende kunnen alle gebruikers de activiteiten tijdens de port call optimaal plannen, uitvoeren en monitoren. Dat levert voordeel op voor alle betrokken partijen. Door de eenduidige onderlinge data-uitwisseling die nu mogelijk wordt, kan een port call veel slimmer en efficiënter worden gepland en sneller afgehandeld. Pronto is in de ontwikkelingsfase het afgelopen jaar uitvoerig getest en nu in ruil voor data of tegen een vergoeding beschikbaar voor de havengemeenschap. De applicatie wordt de komende tijd verder ontwikkeld met nieuwe toepassingen. Wij verwachten dat steeds meer terminals in de haven Pronto gaan gebruiken waardoor hij steeds accurater wordt.”

Jaarlijks doen circa 30.000 zeeschepen de haven van Rotterdam aan. Om goed te plannen, hebben rederijen gedetailleerde informatie nodig over bijvoorbeeld diepte, toelatingsbeleid en aankomst- en vertrektijden. Sinds september 2017 bestaat er een wereldwijde standaard voor dit type nautische en haveninformatie. Nautische data op schepen komen nu overeen met de data die in havens en elders in de logistieke keten worden gebruikt, wat een voorwaarde voor het succes van Pronto was.

Shell is een van de partijen die heeft deelgenomen aan de pilot in Rotterdam afgelopen jaar. Ed Barsingerhorn (General Manager Shipping & Maritime Europa, Afrika & Midden-Oosten) van Shell: “De pilot heeft ons overtuigd van de meerwaarde van Pronto. We hebben een reductie van 20% wachttijd gerealiseerd bij het vertrekkende schip. Daarbij is het van belang dat alle betrokken partijen, zo ook de terminal en agent, nauw samenwerken en data delen. En wanneer we data niet alleen in Rotterdam maar ook tussen havens onderling uitwisselen is het verbeterpotentieel nog veel groter. Schepen kunnen optimaal beladen varen en door betere planning ook just-in-time aankomen.”

Hoe werkt Pronto?

  • Pronto biedt rederijen, agenten, dienstverleners en operators een gezamenlijk platform voor informatie-uitwisseling rond hun port calls. Je kunt het Pronto dashboard gebruiken of de data rechtstreeks in de eigen systemen gebruiken via API-koppelingen.
  • Zodra de ETA (geschatte aankomsttijd) bekend is krijgt een schip een eigen tijdlijn binnen Pronto. Hierop staan alle activiteiten tijdens de port call: vanaf de aankomst en het verblijf in de haven tot het vertrek van het schip uit de haven.
  • Pronto combineert openbare data, data direct afkomstig van deelnemende bedrijven en voorspellingen uit kunstmatige intelligentie om te komen tot de meest accurate informatie rond een port call. Pronto deelt geen informatie over de lading.
  • Gebruikers kunnen binnen hun eigen dashboard de beschikbare data eenvoudig filteren en inzoomen op de tijdlijn van een individuele port call. Met behulp van deze informatie kunnen zij hun werkzaamheden veel efficiënter dan voorheen plannen en uitvoeren.
  • De voortgang en status van de events wordt voortdurend in het dashboard bijgewerkt. Zo kunnen gebruikers monitoren en indien nodig bijsturen. Desgewenst ontvangen gebruikers automatische alerts bij relevante status-updates of wijzigingen in de planning.
  • Pronto maakt gebruik van de haveninformatiestandaarden zoals deze door de International Taskforce Port Call Optimisation zijn vastgesteld.

Automatisch op de hoogte blijven van ontwikkelingen in de haven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page