Energietransitie

Havenbedrijf Rotterdam neemt deel aan 'Hydrogen in Society'-conferentie

09 maart 2021
Hoe kunnen wij je helpen?

Het Havenbedrijf Rotterdam nam op 7 april deel aan een high level conferentie over waterstof, georganiseerd door het Portugese voorzitterschap van de Raad van de EU. Tijdens de conferentie nam de haven deel aan een paneldiscussie over industriële clusters en waterstofpartnerschappen, waarbij kwesties met betrekking tot de productie, import en transport van waterstof aan de orde kwamen.

Waterstofmoleculen

Namens de haven onderstreepte Monica Swanson, Business Manager International, het belang van het versnellen van de totstandbrenging van een internationale toeleveringsketen voor waterstof om de export van waterstof te vergemakkelijken en om bij te dragen aan de EU-klimaatdoelstellingen voor 2050. Swanson benadrukte de belangrijke functie van de haven als internationale hub voor waterstof om nieuwe energiebronnen te blijven leveren aan het achterland van de haven.

Vraag naar waterstof

Momenteel gaat 13% van het totale energieverbruik in de EU via Rotterdam. Om aan de groeiende vraag naar waterstof in de EU te voldoen (naar verwachting 60 miljoen ton in 2050), is de ontwikkeling van een open access waterstofinfrastructuur backbone van groot belang om industriële clusters in Noordwest-Europa te verbinden en te voorzien van grote hoeveelheden duurzame waterstof.

Verschepen groene waterstof

Wat betreft waterstofpartnerschappen komt het H2Sines.RDAM-project als recent voorbeeld naar voren, waarin het Havenbedrijf Rotterdam en Port of Sines samenwerken aan het verschepen van groene waterstof tussen de twee EU-lidstaten. Dit partnerschap wordt gesteund door zowel de Nederlandse als de Portugese nationale overheid en is het eerste project in zijn soort om de interne waterstofmarkt van de EU te versnellen.

Bekijk de bijdrage van het Havenbedrijf Rotterdam in de video.