Energietransitie

Havenbedrijf Rotterdam in nieuw Future Fuels Network

06 oktober 2020
Hoe kunnen wij je helpen?

Havenbedrijf Rotterdam maakt deel uit van een nieuw ‘Future Fuels Network’ van havenorganisaties dat op 6 oktober op de maritieme SIBCON conferentie in Singapore is aangekondigd. Samen met de zusterbedrijven uit Singapore en Japan, zal Havenbedrijf Rotterdam een roadmap ontwikkelen voor de verdere introductie van koolstofarme en schone brandstoffen voor de maritieme sector. Naast kennisontwikkeling zullen er ook demonstratieprojecten komen op het gebied van bunkering.

LNG schepen, roeiers en RPA op het water in de haven van Rotterdam
Foto: Danny Cornelissen

Op de Singapore International Bunkering Conference and Exhibition (SIBCON) vond een virtuele ondertekening plaats van het samenwerkingsverband. Volgens Allard Castelein, CEO van Havenbedrijf Rotterdam, bevindt 'de wereld zich met de corona-pandemie in een uitzonderlijke situatie. Dit ook een moment om ons te heroriënteren op de toekomst en zeker te stellen dat we afdoende maatregen nemen om klimaatverandering tegen te gaan en ook de economische neergang te adresseren.'

Volgens Castelein is het Future Fuels Network 'een voorbeeld hoe havenbedrijven een bijdrage kunnen leveren de decarbonisatie van de maritieme sector. Met een roadmap en nieuwe infrastructuur voor klimaatneutrale en schone maritieme brandstoffen kunnen we het verschil maken.'

Het Future Fuels Network wil in de toekomst meer havenbedrijven als partner kunnen verwelkomen.