Duurzaamheid
Persbericht

Havenbedrijf Rotterdam ondersteunt afgifte paraffine waswater in haven

Schepen die paraffine vervoeren naar de havens van Rotterdam moeten het waswater waarmee zij hun tankers reinigen voortaan afgeven in de haven. Het Havenbedrijf Rotterdam is een van de partijen die daartoe vandaag een intentieovereenkomst heeft mede ondertekend.

De ondertekenaars van de intentieovereenkomst voor de afgifte van paraffine waswater in de havens van Rotterdam. Minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen, wordt op de foto rechts geflankeerd door Ronald Paul, COO van Havenbedrijf Rotterdam.

De aanpak tegen paraffinelozingen op zee is een samenwerking tussen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het Havenbedrijf Rotterdam, Koole Terminals, Bolsius International, de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders, Stichting de Noordzee en Rijkswaterstaat.

Tot nu toe mochten schepen op grond van internationale afspraken onder specifieke voorwaarden dit vervuilde schoonmaakwater op zee lozen. Echter paraffinerestanten zijn schadelijk voor het maritieme ecosysteem en leiden na het aanspoelen op Nederlandse stranden in veel gevallen tot hoge opruimkosten.

Ronald Paul, COO van het Havenbedrijf Rotterdam, en een van de ondertekenaars van de intentieovereenkomst: “De haven van Rotterdam heeft baat bij een schone zee en schone stranden. We moeten helpen voorkomen dat paraffine wax op de stranden terechtkomt van schepen die uit Rotterdam-Rijnmond vertrekken. Daarom stimuleren we dat schepen het vervuilde waswater voortaan afgeven in Rotterdam. We lopen hiermee vooruit op aangescherpte internationale afspraken die nog moeten worden bevestigd door de Internationale Maritieme Organisatie IMO.”

Werkwijze
Nadat paraffine wax is afgeleverd bij afnemers in Rotterdam of Moerdijk zal het Havenbedrijf Rotterdam, onder voorwaarden, de kosten die voor de reders zijn gemoeid met het wassen van de tanks en de afgifte van het waswater rechtstreeks vergoeden aan het bedrijf dat de voorwas en de inzameling van het waswater verzorgt. Vergoeding vindt alleen plaats als het geen verplichte pre-wash betreft. Eind 2018 volgt een tussentijdse evaluatie, waarna een besluit wordt genomen over de definitieve wijze van voortzetting van de vergoeding in de toekomst.

Duurzaamheid

We maken ons sterk voor een veilige, gezonde en aantrekkelijke haven en omgeving. Zo willen we klimaatverandering tegengaan en er tegelijkertijd voor zorgen dat het havengebied een grote bijdrage blijft leveren aan de Nederlandse welvaart en werkgelegenheid.

Corporate Social Responsibility (CSR)

Ons Corporate Social Responsibility (CSR) statement laat zien waar we voor staan. Het geeft richting aan ons moreel kompas en bepaalt de maatschappelijke thema’s waar we ons op richten en waar we het verschil kunnen maken.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page