Digitalisering

Havenbedrijf Rotterdam sluit zich aan bij BIM Basis Infra

26 januari 2021
Hoe kunnen wij je helpen?

De Rotterdamse haven en de bouw digitaliseren in hoog tempo. Digitalisering en informatisering maken het mogelijk om in een steeds complexere omgeving met elkaar samen te werken. Voorwaarde voor digitaal samenwerken met ketenpartners zoals ingenieursbureaus en bouwbedrijven, is dat men dezelfde ‘digitale’ taal spreekt. Daarom sluit Havenbedrijf Rotterdam zich aan bij BIM Basis Infra, een gemeenschappelijke taal waarmee digitale informatie over infrastructuur wordt uitgewisseld.

3D BIM Theemswegtracé
3D BIM Theemswegtracé

De BIM Basis Infra draagt bij aan het voorkomen van de zogenaamde faalkosten (kosten die voortkomen uit fouten in het ontwerp en tijdens de bouw). Deze ontwikkeling past in de ambitie van het Rotterdamse Havenbedrijf om te bouwen aan een steeds slimmere haven en de meest betrouwbare, naadloze en duurzame logistieke ketens via de haven van Rotterdam te laten lopen.

Digitale replica maakt haven slimmer

BIM (Bouwwerk Informatie Management) en het werken met BIM-standaarden helpt het Havenbedrijf Rotterdam met informatiemanagement van de diverse assets die de haven rijk is (zoals kademuren, bolders etc.). Naast de analoge infrastructuur heeft het Havenbedrijf Rotterdam de ambitie een digitale infrastructuur aan te leggen. Door een digitale replica (digital twin) van de haven te bouwen van het Haven Industrie Complex, kan de levenscyclus verbonden en vormgegeven worden. Het gaat dan om ontwikkeling, beheer en sloop van assets en infra in het havengebied Hierdoor worden zowel logistieke ketens als onderhoud aan assets slimmer en efficiënter. 3D BIM vormt een solide basis voor de ontwikkeling van deze digital twin.

Wat is BIM

Bouw Informatie Management, kortweg BIM, staat voor digitaal samenwerken in de gebouwde omgeving. BIM gaat over het integraal beheer en (her)gebruik van digitale bouwwerkinformatie tijdens de hele levenscyclus van een bouwwerk. Gegevens worden zoveel mogelijk éénmalig ingevoerd en meervoudig gebruikt. Via open standaarden wisselen opdrachtgever, architect, adviseurs, aannemer en installateur onderling informatie uit. Iedere betrokken partij gebruikt daarbij zijn eigen software.