Duurzaamheid
Persbericht

Havenbedrijf Rotterdam start campagne ‘Bouwen aan een duurzame haven’

Havenbedrijf Rotterdam begint met de campagne ‘Bouwen aan een duurzame haven.’ “Duurzaamheid betekent méér dan alleen milieu. We ondernemen veel initiatieven en brengen dit graag onder de aandacht.”, aldus Allard Castelein, CEO van het Havenbedrijf.

Bouwen aan een duurzame haven

Het Havenbedrijf maakt zich sterk voor een veilige, gezonde en aantrekkelijke haven en omgeving. Castelein: “Bouwen aan een duurzame haven is werken aan het creëren van economische én maatschappelijke waarde. Daarbij focussen we ons op drie thema’s: Veilige & Gezonde omgeving, Klimaat & Energie en Mens & Werk.” Onderwerpen daarbij zijn bijvoorbeeld waterveiligheid, zonne-energie en de Port Welfare Committee. Deze zijn actueel en wezenlijk voor de Rotterdamse haven en haar omgeving. Ze komen aan de orde in de campagne ‘Bouwen aan een duurzame haven.’

Tot aan de nationale Dag van de Duurzaamheid op 10 oktober worden in totaal vijftien onderwerpen onder de aandacht gebracht. Gestart wordt met ‘natuur in de haven’. “Als je met Google Earth inzoomt op de haven kleurt hij groen. Dat komt onder andere door de 450 hectare leidingstroken. De Rotterdamse haven biedt verrassend veel natuur”, aldus Robbert Wolf, adviseur natuur en milieu van het Havenbedrijf.
Hij vertelt over het project Groene Poort – het vitaliseren van havenoevers, zodat vogels en vissen een prachtige plek hebben om uit te rusten en te eten – en geeft op Havenkrant Online zijn vijf natuurtips in de haven.

Duurzaamheid

We maken ons sterk voor een veilige, gezonde en aantrekkelijke haven en omgeving. We willen klimaatverandering tegengaan en er tegelijkertijd voor zorgen dat het havengebied een grote bijdrage blijft leveren aan de Nederlandse welvaart en werkgelegenheid.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page