Nieuws

Havenbedrijf Rotterdam stuurt brief met prioriteiten aan informateur Schippers

In het kader van de lopende gesprekken rond de vorming van een nieuwe regering heeft het Havenbedrijf een brief gestuurd aan informateur Edith Schippers om haar te informeren over de prioriteiten van de haven van Rotterdam voor de komende jaren. In deze brief presenteert Havenbedrijf Rotterdam het Rotterdamse haven- en industriegebied als een toekomstgericht en kansrijk cluster dat unieke mogelijkheden biedt voor economie, innovatie, digitalisering en energietransitie.

De schaal van haar activiteiten, investeringskracht, kennis en kunde maken dat juist in de mainport Rotterdam betekenisvolle doorbraakprojecten kunnen worden gerealiseerd. Aanvullend op de mogelijkheden van het havenbedrijfsleven en van Havenbedrijf Rotterdam is een gerichte inzet vanuit de Rijksoverheid nodig voor:

  • het investeren in infrastructuur om een goede bereikbaarheid tussen Rotterdam en Europese groeiregio’s zeker te stellen;
  • een meerjarig en vertrouwenwekkend klimaat- en energiebeleid om snel en succesvol betekenisvolle transitieprojecten te kunnen realiseren;
  • het herstellen van een gelijk speelveld met de zeehavens in onze buurlanden.

Havenbedrijf Rotterdam wil graag samen met de nieuwe regering een nieuw mainportbeleid opstellen om de inzet van het Rijk en van Havenbedrijf Rotterdam goed op elkaar te laten aansluiten. Daarmee kan het actuele belang van de mainport Rotterdam geborgd worden. Een gericht mainportbeleid stelt ons in staat de toekomstgerichte waarde van het Rotterdamse havencomplex te ontwikkelen tot de beste en meest duurzaamste zeehaven van wereldklasse.

Automatisch op de hoogte blijven van ontwikkelingen in de haven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page