Nieuws

Havenbedrijf Rotterdam verheugd met kabelaansluiting windparken op zee

Er komt een kabelaansluiting tussen windmolenpark ‘Hollandse Kust (zuid)’ en de Maasvlakte, te realiseren door netbeheerder TenneT. Dat heeft minister Kamp van Economische Zaken eind oktober bekend gemaakt. Hiermee kan straks elektriciteit van windparken op de Noordzee aan land worden gebracht. De keuze voor het Rotterdamse havengebied bevestigt de belangrijke rol van de haven in de Nederlandse energie-infrastructuur.

Duurzame stroom wordt de komende decennia steeds belangrijker voor de haven van Rotterdam, enerzijds als vervanger van fossiele energie in productieprocessen en anderzijds als vervanger van fossiele brandstoffen. Met de verbinding tussen windmolenpark Hollandse Kust (zuid) en de Maasvlakte komt deze duurzame stroom via Rotterdam op het landelijke hoogspanningsnet.
Deze aansluiting draagt bij aan het realiseren van de doelstellingen voor windenergie op de Noordzee zoals in het nationale Energieakkoord is afgesproken, namelijk het doel om in 2023 3.450 MW extra windenergie op zee te realiseren.

Voor bedrijven in de haven biedt grootschalige opwekking van windenergie op termijn kansen voor nieuwe verdienmodellen: zo is bij een overschot van windenergie de prijs laag en wordt het aantrekkelijk elektriciteit om te zetten in heet water of brandstoffen voor transport (zoals power-2-gas of power to liquids). De productie daarvan kan variëren naar gelang de elektriciteitsprijs. De nu aangekondigde TenneT-kabel tussen het windmolenpark en de Maasvlakte draagt bij aan een positief investeringsklimaat voor dit soort nieuwe activiteiten.

Windenergie

In de haven van Rotterdam staat voor 200 Megawatt (MW) aan windturbines opgesteld. Dat is zo’n 10% van het totale vermogen aan windenergie in Nederland.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page