CORONAVIRUS

Havenbedrijf Rotterdam verlengt de betalingstermijn voor zeehavengeld

Als gevolg van de coronaviruspandemie maakt de wereld een zeer uitzonderlijke periode door met ernstige verstoringen in productieprocessen en logistieke ketens. Deze ongekende situatie heeft effect op knooppunten van internationale handelsstromen zoals de haven van Rotterdam.

Om de impact van de coronaviruspandemie op de economie te verzachten, hebben nationale overheden, (centrale) banken en internationale autoriteiten maatregelen getroffen. Ook de Nederlandse overheid en de gemeente Rotterdam hebben steunmaatregelen geïmplementeerd ten behoeve van bedrijven en zelfstandige ondernemers ter verlichting van hun financiële lasten.

Havenbedrijf Rotterdam wil, na goed overleg met belangenorganisaties Deltalinqs en de Vereniging van Rotterdamse Cargadoors, een handreiking doen aan zijn klanten door de liquiditeitspositie te ondersteunen. Met ingang van maandag 6 april 2020 verlengt het Havenbedrijf daarom de betalingstermijn voor rederijen, agenten, cargadoors en overige klanten die zeehavengeld verplicht zijn in de haven van Rotterdam.

De betalingstermijn voor zeehavengeld wordt opgerekt naar 30 dagen. Voor klanten die zeehavengeld betalen via automatische incasso betekent dit dat de betaaltermijn wordt verlengd van 15 dagen naar 30 dagen. Voor klanten die zeehavengeld betalen zonder automatische incasso wordt de betaaltermijn verlengd van 8 dagen naar 30 dagen.

Ofschoon bij het ingaan van dit betalingsuitstel onmogelijk kan worden voorspeld wanneer de situatie rondom het coronavirus weer normaliseert, is dit een steunmaatregel met een tijdelijk karakter. Met ingang van 1 juni hanteert Havenbedrijf Rotterdam de oorspronkelijke betaaltermijnen weer. Partijen blijven met elkaar in overleg om de ontwikkelingen te monitoren.

Update coronavirus

Ondanks de ingrijpende maatschappelijke gevolgen van de coronavirusuitbraak (COVID-19) blijft de haven van Rotterdam operationeel. Goederenoverslag en -productie gaan onverminderd door. De Divisie Havenmeester zorgt 24/7 voor veiligheid en orde op het water. Havenbedrijf Rotterdam volgt nauwlettend de adviezen van nationale autoriteiten op het gebied van gezondheid en veiligheid, en heeft maatregelen getroffen om de continuïteit van de bedrijfsvoering te waarborgen.

Automatisch op de hoogte blijven van ontwikkelingen in de haven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page