Energietransitie
Nieuws

Havenbedrijf Rotterdam verwelkomt eerste stap IMO in reduceren CO2 zeevaart

De IMO heeft in april 2018 haar initiële ambitieniveau vastgesteld om de CO2 uitstoot van zeevaart te verminderen en expliciet uitgesproken het Parijse klimaatakkoord serieus te nemen. Havenbedrijf Rotterdam onderschrijft het belang om de CO2 uitstoot van de zeevaart in internationaal kader te reduceren. Tegelijkertijd had het Havenbedrijf liever gezien dat IMO meteen een hogere ambitie had getoond dan de nu overeengekomen reductie van de CO2 uitstoot met minimaal 50% in 2050 ten opzichte van 2008.

International Maritime Organization (IMO)

Daarom ziet het Havenbedrijf dit besluit vooral als een belangrijke eerste stap en eerste geformuleerde ambitie en vraagt om een robuuste uitwerking van de benodigde korte- en langetermijn maatregelen. Het is cruciaal dat nu zo snel mogelijk concrete maatregelen worden afgesproken en genomen die een daadwerkelijke reductie van CO2-uitstoot opleveren en dat er gezamenlijk wordt gewerkt aan het realiseren van de doelen van het Parijse klimaatakkoord.

Het Havenbedrijf ziet ook voor zichzelf mogelijkheden om aan klimaatvriendelijke zeevaart bij te dragen. Voorbeelden zijn het aanbieden van slimme digitale oplossingen voor het verhogen van de logistieke efficiency van zeevaart, ontwikkelen van infrastructuur voor klimaatvriendelijke brandstoffen en het bevorderen van duurzame en schone power-to-ship mogelijkheden in de haven. De in april door het Havenbedrijf aangekondigde stimuleringsregeling ter grootte van €5 miljoen ter bevordering van het gebruik van klimaatvriendelijke brandstoffen moet ook in dit licht worden bezien.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page