Energietransitie
Nieuws

Havenbedrijf Rotterdam verwelkomt Europese Green Deal

Het Havenbedrijf Rotterdam verwelkomt de Green Deal die de Europese Commissie in december 2019 heeft gepresenteerd. “Het is goed dat Europa ambitieus is in het tegengaan van klimaatverandering, want de uitdaging is groot’, aldus Allard Castelein, CEO Havenbedrijf Rotterdam. “Met een doelstelling van 50 tot 55% CO₂-reductie in 2030 komt Europa op een gelijk ambitieniveau als Nederland. Dat draagt bij aan een gelijk speelveld voor bedrijven binnen Europa.”

Green Deal Maasmond Rotterdam

Het Havenbedrijf kan zich goed vinden in maatregelen zoals, voor de transportsector, extra investeren in spoor en binnenvaart en het versnellen van low- en zero emission transport. Voor de industrie is het Havenbedrijf positief over de plannen om belangrijke technologieën te stimuleren zoals waterstofproductie, ontwikkeling van alternatieve brandstoffen en afvang, opslag en gebruik van CO₂. Ook de inzet van Europa op ontwikkeling van grensoverschrijdende infrastructuur voor (nieuwe) energie en het ontwikkelen van een circulaire economie sluiten naadloos aan op de strategie van het Havenbedrijf.

In Rotterdam is anderhalf jaar geleden de ‘in-3-stappen-duurzaam’ strategie ontwikkeld met overheden, bedrijfsleven, ngo’s en wetenschap. Bedrijfsleven en Havenbedrijf zijn nu bezig met een reeks projecten om deze strategie te realiseren. Het Havenbedrijf zoekt graag de samenwerking met de EU om deze projecten te versnellen en zo een actieve bijdrage te leveren aan de Nederlandse en Europese klimaatdoelstellingen.

Aangezien transitiemaatregelen, zeker in aanvang, veel geld kosten is het goed dat de Europese Commissie voorstelt een kwart van de EU-begroting aan maatregelen uit de Green Deal te besteden.

Een aantal van de in de Green Deal genoemde maatregelen zijn op zich logisch, maar het is nog onduidelijk hoe deze plannen worden uitgewerkt. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om de toegang van de meest vervuilende schepen tot Europese havens, het verplichten van walstroom voor schepen en een mogelijke toepassing van een emissiehandelssysteem (ETS) voor de zeevaart. Zorgvuldigheid bij de verdere uitwerking van de plannen is nodig om te zorgen dat de transitie op efficiënte en effectieve manier gerealiseerd wordt, dus toewerken naar een CO₂-neutraal Europa tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten.

Energietransitie

Het Havenbedrijf Rotterdam zet zich in tegen klimaatverandering en wil een voortrekkersrol spelen in de wereldwijde energietransitie. Vermindering van de CO₂-uitstoot en efficiënt gebruik van grond- en reststoffen zijn voor het Havenbedrijf belangrijke opgaven.

Automatisch op de hoogte blijven van ontwikkelingen in de haven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page