Veiligheid

Havenbedrijf start met vervanging kademuur Maaskade

04 oktober 2018
Hoe kunnen wij je helpen?

Havenbedrijf Rotterdam start eind oktober 2018 met de vervanging van de kademuur van de Maaskade op het Noordereiland in Rotterdam. Het kadedeel voldoet niet meer aan de hedendaagse veiligheidseisen. Het Havenbedrijf heeft aannemer Hakkers B.V. geselecteerd om de nieuwbouw aan de Maaskade uit te voeren.

Artist impression vervanging Maaskade op het Noordereiland

Informatiebijeenkomst

Dinsdagavond 2 oktober 2018 organiseerden het Havenbedrijf Rotterdam en Hakkers B.V. een informatiebijeenkomst voor omwonenden van het Noordereiland. Hierin werd gepresenteerd hoe de nieuwbouw aan de Maaskade wordt uitgevoerd en was er de gelegenheid om vragen te stellen. Het Havenbedrijf en Hakkers B.V. willen hinder van de bouwwerkzaamheden voor omwonenden zoveel mogelijk beperken. Daarom is er veel aandacht voor hinder beperkende maatregelen.

Hinder beperkende maatregelen

Aannemer Hakkers B.V. voert de vervanging van de kademuur van de Maaskade in twee fases uit, waardoor er tijdens de nieuwbouw per fase bestaande parkeerplaatsen wisselend beschikbaar blijven. In de eerste fase vinden de bouwwerkzaamheden plaats vanaf de westzijde van de Maaskade 260 meter tot aan de Thorbeckestraat. Daarna wordt de originele bestrating teruggelegd en zijn de parkeerplaatsen op dit deel van de Maaskade weer beschikbaar. Daarna start Hakkers B.V. in de tweede fase met de bouwwerkzaamheden vanaf de Thorbeckestraat 240 meter naar de oostzijde van de Maaskade.

Bij de uitvoering van de nieuwbouw houdt Hakkers ook rekening met de panden op de Maaskade. Dit doet het bedrijf door de impact van trillingen, veroorzaakt door bouwwerkzaamheden, continu te monitoren. De staat van de panden op de Maaskade wordt voor en na de bouw, in samenwerking met het gespecialiseerde bedrijf QuattroExpertise en de bewoners, vastgelegd. Zo kunnen eventuele veranderingen aan panden tijdig worden gedetecteerd. Voor het tegengaan van overlast door vuil, stof en geluid zet Hakkers het bouwterrein af met hekken en geluidswerende doeken en houden ze het werk nat om opwaaiend stof tegen te gaan. Er wordt vanaf het water aan de Maaskade gewerkt, waardoor er op het Noordereiland zo weinig mogelijk bouwtransport plaatsvindt. Voor de veiligheid op en rond het bouwterrein zorgt de aannemer voor voldoende verlichting en toezicht.

Communicatie en bereikbaarheid

Het Havenbedrijf en Hakkers B.V. hechten veel waarde aan tijdige en duidelijke communicatie en goede bereikbaarheid voor omwonenden tijdens de vervanging van de Maaskademuur. Daarom organiseert Hakkers B.V. elke donderdag van 10.00 tot 11.00 uur een spreekuur en stelt een noodnummer (06-51079282) beschikbaar voor calamiteiten. Het Havenbedrijf en Hakkers B.V. organiseren informatiebijeenkomsten en Open Dagen en versturen elke twee maanden een digitale bouwnieuwsbrief over de stand van zaken rond de nieuwbouw aan de Maaskade.

Mocht u interesse hebben om deze nieuwsbrief te ontvangen, meld u dan aan via het contactformulier, met vermelding van het project Maaskade.

Heeft u vragen over de nieuwbouw aan de Maaskade? Stuur dan een e-mail naar maaskade@hakkers.com.