Energietransitie

Havenbedrijf steunt pleidooi voor inzet op waterstof door nieuw kabinet

04 maart 2021
Hoe kunnen wij je helpen?

Een reeks bedrijven, milieuorganisaties en overheden roept het volgende kabinet op om serieus werk te maken van waterstof. Havenbedrijf Rotterdam is een van de ondertekenaars.

Waterstof klimaat

De verkiezingsprogramma’s 2021 laten zien dat de ontwikkeling van een
ambitieuze waterstofketen in een nieuw kabinet op consensus kan rekenen. Goed
nieuws voor het klimaat, de Nederlandse economie en de energiezekerheid. Om
die gezamenlijke ambities waar te maken, roept de Waterstofcoalitie op tot een
Waterstofpact in het nieuwe regeerakkoord. Download hieronder het gehele artikel.