Persbericht

Havenbedrijven gaan in beroep tegen besluit Europese Commissie

Bron: Havenbedrijf Rotterdam

Het Havenbedrijf Rotterdam gaat, samen met Havenbedrijf Amsterdam, Groningen Seaports, Havenschap Moerdijk, Port of Den Helder en Zeeland Seaports, in beroep tegen het besluit van de Europese Commissie dat de Nederlandse zeehavens vanaf 1 januari 2017 vennootschapsbelasting moeten betalen.

Financieel directeur Paul Smits van Havenbedrijf Rotterdam : “We zijn niet tegen het betalen van vennootschapsbelasting, maar dat moet dan gelden voor alle Europese zeehavens. Dit is voor ons een principiële zaak. De buitenlandse havens waarmee we concurreren betalen geen vennootschapsbelasting en worden daarnaast ook nog op verschillende manieren gesteund door hun overheden. Er moet binnen Europa sprake zijn van gelijke monniken, gelijke kappen. Het betalen van vennootschapsbelasting gaat ten koste van onze investeringen in het havencomplex. Het vergroten van unfaire concurrentie kan niet de bedoeling zijn.”

De Nederlandse wetgever had vorig jaar in de wet een uitzondering gemaakt voor havenbedrijven: zij hoefden geen vennootschapsbelasting te betalen omdat ze niet met private partijen concurreren, maar met buitenlandse havens en met elkaar. Nederland heeft dit gedaan omdat de havenbedrijven in bijvoorbeeld Hamburg en Antwerpen steun van de overheid ontvangen doordat deze respectievelijk de verliezen bijpast of haveninfrastructuur mede-financiert. De Europese Commissie heeft in januari besloten de uitzonderingspositie van de zeehavens in de Nederlandse wetgeving te overrulen. In de juridische procedure zullen de Havenbedrijven zich met name beroepen op schending van de beginselen van algemeen behoorlijk bestuur, zoals gelijkheid en proportionaliteit.

Het Havenbedrijf Rotterdam zou op basis van de meest recente jaarcijfers zo’n 60 miljoen euro vennootschapsbelasting per jaar moeten betalen. Dit komt bovenop het dividend dat het Havenbedrijf afdraagt aan de gemeente Rotterdam en de Staat. Het dividend bedraagt zo’n 90 miljoen euro en wordt jaarlijks geïndexeerd. Het is niet afhankelijk van de behaalde winst. Daarnaast draagt het Havenbedrijf Rotterdam ook regelmatig bij aan de kosten voor openbare, rijksinfrastructuur in Rotterdam. Zo maakte het Havenbedrijf eerder deze maand bekend dat het een kleine honderd miljoen euro bijdraagt aan het omleggen van vier kilometer openbare spoorlijn.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page