Artikel

Samen kunnen havens de toeleveringsketen betrouwbaarder, efficiënter en duurzamer maken

Hoewel er uitdagingen blijven bestaan en havens zich door een verschuiving in markttrends moeten aanpassen om hun klanten de beste diensten te blijven verlenen. Dit was de krachtige boodschap van twee rondetafelbijeenkomsten onder leiding van Port Technology International en de haven van Rotterdam.

Samen kunnen havens de toeleveringsketen betrouwbaarder, efficiënter en duurzamer maken

De deelnemers aan de twee rondetafelbijeenkomsten bestonden uit topmanagers van havens over de hele wereld, waaronder de havens van Halifax, Algeciras en Vitoria. Tijdens de rondetafelbijeenkomsten in april schetste de haven van Rotterdam de resultaten van een recent onderzoek, ‘Transformeer ook in marketing’, waarin werd verkend hoe havens aankijken tegen de huidige marktactiviteiten en welke veranderingen momenteel plaatsvinden in de branche.

Lading eigenaren

Vandaag de dag beschouwen havens de eigenaren van lading als een belangrijke klantengroep waarop ze hun aandacht moeten richten. Dit leidt tevens tot de noodzaak om eenvoudig mogelijkheden voor transport te vinden en vergelijken, en de noodzaak van transparantie zodat eigenaren van lading precies kunnen zien waar hun producten zich op elk moment in hun reis bevinden, net zoals klanten die via een webwinkel producten bestellen. Tijdens de rondetafelbijeenkomsten stemde een vertegenwoordiger van Hamburg Port Consulting in met de haven van Rotterdam, dat de afgelopen jaren de focus is verschoven naar eigenaren van lading.

Routescanner

Tijdens de rondetafelgesprekken werd benadrukt dat er meer openheid moet zijn voor havens om hun gegevens onderling te delen om een dergelijk transparantieniveau te verkrijgen. Hiervoor zijn veel mogelijkheden beschikbaar, te beginnen met niet-commerciële gegevens. De haven van Rotterdam merkte bovendien op dat informatie moet worden aangeleverd via neutrale kanalen, zoals Routescanner waarmee verladers en expediteurs trajecten via elke haven kunnen plannen, niet alleen de haven van Rotterdam.

Hiermee kan bovendien worden gepland op basis van de duurzaamheid van een reis, waarnaar steeds meer vraag is. Routescanner voegt al met al waarde toe voor verladers en expediteurs via het tonen van connectiviteit van alle havens.

Gegevens van belang

Met het delen van gegevens in het toeleveringstraject werd tevens duidelijk dat hoe meer toegang havens hebben tot gegevens, hoe efficiënter een traject kan zijn, doordat planningen voor schepen bekend zijn en deze niet nodeloos stil liggen in havens.

Steeds meer havens ontwikkelen zelf hoogwaardige digitale diensten. Een logische volgende stap is ervoor zorgen dat de hele branche gebruikmaakt van de beste diensten, in plaats van iedere haven zelf het wiel opnieuw te laten uitvinden. Het succes van havens op hun digitale reis is afhankelijk van de bereidheid tot samenwerking in de branche.

Bron: Port Technology International

Resultaten survey 'Reinvent your marketing efforts'

De wereld transformeert snel als gevolg van COVID-19, trends als digitalisering en de energietransitie. Deze veranderingen hebben ook een impact op havenactiviteiten en hoe deze in de markt gezet kunnen worden. Wij hebben een survey uitgevoerd over dit onderwerp en delen graag de resultaten en bevindingen.

Innovatie

Benieuwd naar de innovaties in de haven van Rotterdam, zoals blockchain, autonoom varen of Internet of Things? Of zoek je ruimte voor innovatie in Rotterdam of partners om mee samen te werken? Volg de updates op deze site.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page