Persbericht

Haventarieven Rotterdam stijgen opnieuw minder dan inflatie

De tarieven die bezoekende zeeschepen in Rotterdam betalen stijgen volgend jaar 0,3%. Dat is de helft van de inflatie in het afgelopen jaar. Dit is conform de twee jaar geleden door Deltalinqs, VRC, VNPI en Havenbedrijf gemaakte driejarige afspraak over de ontwikkeling van de haventarieven. Partijen spraken toen af om voor een periode van drie jaar de tarieven gematigd te laten stijgen met de helft van het inflatiepercentage, met een maximum van 1% per jaar. Daarnaast handhaaft het Havenbedrijf een aantal gerichte maatregelen om specifieke segmenten, zoals het transshipment van containers, te stimuleren.

Zeehavengeldtarieven

In de containersector zet het Havenbedrijf in op een toename van het aantal transshipment containers. Deze gaan, nadat ze per zeeschip zijn aangekomen, vanaf de terminal direct over zee verder naar een andere Europese haven. Het havengeld voor zo’n container is gemiddeld ongeveer € 8,-. De huidige korting van € 3,75 wordt in 2017 verhoogd tot € 5,00 per deepsea container. Voor feeder containers blijft de bestaande transshipmentkorting van € 2,50 per container komend jaar bestaan. Het Havenbedrijf wil zo de markt verleiden fors meer transshipmentlading via Rotterdam te verschepen. Daarbij wordt de extra stimulans voor containerschepen om per keer dat ze naar Europa komen Rotterdam twee keer aan te lopen gehandhaafd. Bij zo’n tweede bezoek door deepsea (intercontinentaal varende) containerschepen is het tarief 25% van het normale tarief. Dit stimuleert dat de allergrootste, zwaar beladen containerschepen bij aankomst in Noordwest-Europa eerst Rotterdam aandoen om een deel van hun lading te lossen, dan in enkele andere havens afmeren en voor vertrek naar (veelal) Azië nog een keer naar Rotterdam komen om maximaal beladen Europa te verlaten.

Conform de twee jaar geleden met de VNPI gemaakte driejarige afspraak, blijft het tarief voor tankers met ruwe olie ook in 2017 1,5% achter bij de ‘algemene’ wijziging van het zeehavengeldtarief. Dit betekent dat het tarief in 2016 1,2% daalt. 2017 is het derde opeenvolgende jaar dat het tarief voor ruwe olie daalt.

De bestaande korting voor schone schepen, de Environmental Ship Index (ESI), wordt voortgezet. Schepen die op de index 31 punten scoren krijgen een korting van 10% op het scheepsdeel van het haventarief. Die korting wordt verdubbeld als schepen relatief weinig stikstof uitstoten. Hiervoor moet een schip volgens de ESI minimaal 31 punten scoren op het onderdeel NOx-uitstoot.

Binnenhavengeldtarieven

Voor 2017 is afgesproken de tarieven voor de binnenvaart met de helft van het inflatiepercentage te laten stijgen, net als voor de zeehavengeldtarieven. Dit betekent dat de binnenhavengeldtarieven in 2017 met 0,3% omhoog gaan.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page