Duurzaamheid
Column

Het duurzaamheids-dilemma

Duurzame producten zijn duur. Dat beeld bestaat niet zonder reden. Wanneer ik bijvoorbeeld biologische kip wil kopen, ervaar ik een dilemma. Want biologische kip is twee tot drie keer duurder dan ‘normale’ kip. Dat voelt een beetje als diefstal van mijn eigen portemonnee. Koop ik normale goedkopere kip, dan weet ik dat er meer antibiotica en pesticiden zijn gebruikt en dat het minder diervriendelijk is behandeld. Biologische of normale kip, beide keuzes hebben een duidelijk nadeel.

Binnen ons Havenbedrijf komt dit type dilemma ook regelmatig voor. Er komen steeds schonere oplossingen voor onze vaartuigen, voertuigen en energievoorziening. Maar biodiesel, waterstof en elektrificatie zijn meestal nog duurder dan de vertrouwde oplossingen. Uit oogpunt van kostenbeheersing is het logisch dat we niet te snel overstappen naar nieuwe dure oplossingen die zich vaak nog niet helemaal hebben bewezen.

Toch zie ik onze houding rondom dit duurzaamheidsdilemma veranderen. We beseffen steeds meer dat we de transitie naar een duurzame haven en een duurzame economie echt moeten inzetten. En dat wij als gezicht van de haven een voortrekkersrol daarin moeten willen nemen. Daarom gaan we steeds meer hybride en met biodiesel varen, hebben we een inspectievoertuig op waterstof en elektrische deelauto’s, sluiten we steeds groenere bagger- en energiecontracten en stimuleren we het gebruik van fiets en openbaar vervoer voor woon-werkverkeer.

Als samenleving nemen we schade aan mens en milieu steeds minder voor lief. De vraag naar duurzame producten neemt toe en niet duurzame producten worden steeds zwaarder belast. Wanneer uiteindelijk duurzame producten goedkoper worden dan niet duurzame producten, doet de vrije markt zijn werk en worden duurzame oplossingen mainstream. Tot het zover is, hebben we allemaal de keuze wat we doen met onze euro’s: duurzame oplossingen steunen of niet duurzame oplossingen in stand houden. Waar wil je bij horen en waar wil je aan bijdragen? Als ik er dieper over nadenk, kom ik tot de conclusie dat het eigenlijk helemaal niet zo’n groot dilemma is.

Remco Neumann, programma manager duurzaamheid Havenbedrijf Rotterdam.

Duurzaamheid

We maken ons sterk voor een veilige, gezonde en aantrekkelijke haven en omgeving. Zo willen we klimaatverandering tegengaan en er tegelijkertijd voor zorgen dat het havengebied een grote bijdrage blijft leveren aan de Nederlandse welvaart en werkgelegenheid.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page