‘Het economisch herstel in India zal soepeler en sneller verlopen dan in veel andere ontwikkelde landen’

20 mei 2020
Hoe kunnen wij je helpen?

Connecting the world: De gevolgen van het COVID-19-virus voor het Indiase bedrijfsklimaat

Aan het begin van het Indiase financiële jaar (1 april 2020) zijn in meer dan 150 landen al ruim achthonderdduizend mensen besmet met het nieuwe coronavirus (COVID-19); een gesel voor de hele mensheid die gevolgen heeft voor de manier van leven, bedrijven, economieën en het feit dat algemeen welzijn voor velen van ons als vanzelfsprekendheid wordt beschouwd.

zicht op Mumbai

De wereldeconomie verkeerde al voor deze pandemie in roerige tijden vanwege verstoorde handelsstromen en een teruglopende groei. De situatie is nu verergerd vanwege de door COVID-19 veroorzaakte verstoring van vraag en aanbod, en liquiditeitsproblemen. Naar verwachting zal het economisch herstel in India soepeler en sneller verlopen dan in veel andere ontwikkelde landen. Zo voorspelde de UNCTAD in haar meest recente rapport “The COVID-19 shock to developing Countries” (De COVID-19-shock voor ontwikkelingslanden) dat van de grootste economieën die van China en India het minst zullen worden blootgesteld aan een recessie.

Gevolgen voor de Indiase economie

Het reële bbp van India kreeg in het derde kwartaal van 2019/20 te maken met de sterkste vertraging in ruim zes jaar; de uitbraak van COVID-19 zorgde daarbij voor nieuwe uitdagingen. De maatregelen die werden getroffen om de verspreiding te stoppen, zoals landelijke beperkingen en de lockdown van alle staten gedurende 21 dagen, hebben de economische activiteiten tot staan gebracht en hebben mogelijk gevolgen voor consumptie en investeringen. Hoewel Indiase bedrijven, met uitzondering van enkele branches, vanwege de relatief beperkte import waarschijnlijk weinig hinder ondervinden van de wereldwijde verstoring van supply chains veroorzaakt door de pandemie, kunnen de gevolgen voor de export van deze bedrijven naar landen met grote aantallen COVID-19-besmettingen aanzienlijk zijn.

De economische gevolgen van COVID-19 voor India kunnen worden verklaard via drie scenario's.

 1. Een snelle krimp wereldwijd, inclusief in India tegen eind april tot midden mei
  In China is het aantal nieuwe besmettingen drastisch omlaag gebracht en kan het productieproces snel worden genormaliseerd. Ook in andere landen is de verspreiding van de COVID-19-pandemie grotendeels onder controle. Fiscale en financiële prikkels zullen sneller werken dan verwacht, wat hoop geeft op herstel in de tweede helft van 2020. In dit geval zou de groei voor India voor 2020-21 uitkomen tussen de 5,3% en 5,7%.
 2. India krijgt de verspreiding van COVID-19 onder controle terwijl de rest van de wereld wordt getroffen door een zware recessie
  Zelfs in dit scenario zijn de gevolgen voor de Indiase groei op het gebied van mondiale spill-overs aanzienlijk, vanwege de Indiase integratie in de wereldeconomie. In dit scenario is de groei voor India lager dan in scenario 1: de groeiverwachting is hierin 4% tot 4,5%.
 3. COVID-19 verspreidt zich snel in India en de lockdown wordt verlengd; mondiale recessie
  Dit zou een dubbele klap betekenen voor de economie, aangezien zowel de binnenlandse als de wereldwijde vraag zou wegvallen. Verlengde lockdowns zouden de economische problemen verergeren.
  In dit scenario kan de groei in India onder de 3% dalen.

Effecten van de pandemie op de logistieke sector

Door de COVID-19-pandemie is het zakendoen moeilijker geworden voor binnenlandse havens en logistieke bedrijven, die vanwege de mondiale economische vertraging al worstelden met teruglopende inkomsten. Momenteel hebben verschillende bedrijfsonderdelen, zoals warehousing en distributie te maken met verschillende uitdagingen. Personeelsgebrek is hiervan voor alle segmenten de grootste.

Als gevolg van gebrek aan personeel en transport bij het in- en uitklaren van lading zijn luchthavens, havens en tot op zekere hoogte treinstations verstopt geraakt. En dat terwijl er voor vervoer van goederen door de lucht en per spoor, en zelfs voor handelslading in havens geen lockdownbeperkingen van kracht zijn.

Importlading stapelt zich op bij zeehavens en luchthavens

Het proces wordt verstoord door onduidelijkheden rond de definitie van wat nu wel of niet essentiële goederensoorten zijn. Doordat luchthavens afzien van demurrage kosten, maken importeurs weinig haast met het in ontvangst nemen van hun goederen. Het ministerie voor burgerluchtvaart heeft vorige maand een korting van 50% op de demurrage kosten afgekondigd om ruimte te maken in importmagazijnen en soepel transport van essentiële goederen gedurende de lockdownperiode mogelijk te maken. De douane waarschuwt echter dat dit voor meer importeurs en agenten reden zal zijn hun zendingen minder snel af te halen, wat zal leiden tot nog meer opeenhoping van goederen in havens en op luchthavens.

Demurrage zijn de kosten die exploitanten van overslagbedrijven uitschrijven voor importeurs bij vertraging van het afhalen van hun ladingen. Deze boetes worden berekend op basis van gewicht (kg). Bronnen geven aan dat zich op de luchthaven van Delhi meer dan 3000 ton aan goederen, met name waardevolle producten zoals consumentenelektronica en producten voor de automobielindustrie, heeft opgehoopt.

“Terminals hebben te maken met problemen bij de inklaring van lading. Hierdoor worden medische en andere essentiële benodigdheden geblokkeerd, die zijn besteld voor ziektebestrijding. Andere items worden niet ingeklaard vanwege een tekort aan vrachtwagenchauffeurs, wagens en personeel”, aldus een douanebeambte op de luchthaven van Delhi.

Functionarissen in de branche geven bovendien aan dat de doorvoer van lading in havens gedurende de afgelopen weken met 50%-60% is gedaald vanwege de afgenomen industriële productie in het land. Als de lockdown wordt verlengd, daalt dit waarschijnlijk met nog eens 10%-15%, waardoor rederijen onder druk komen. “Havens waar van oudsher meer handmatig wordt verwerkt of waar mechanisering in grote mate ontbreekt, krijgen hierbij de volle laag. De wachtperiode is opgelopen naar vier tot vijf dagen. Doorvoer van kustlading heeft momenteel de grootste klap te verwerken: slechts 40% (van de schepen) vaart”, aldus een hoge functionaris bij een private haven. Een groot deel van de goederensoorten die als kustlading worden vervoerd, zijn kolen en meststoffen.

De Chennai Port Trust (ChPT) en Kamarajar Port Limited (KPL) hebben uit hun havens een totaal van circa 19.000 geïmporteerde containers geëvacueerd. Momenteel bevinden zich in de haven van Chennai circa 11.000 containers voor overslag die regelmatig worden geëvacueerd. Ook de auto-export is geraakt: op het terrein van ChPT staan circa 2000 auto's van Hyundai en Kia Motors geparkeerd.

“Van de grotere havens bevindt Tuticorin (VO Chidambaram Port Trust) zich in zwaar weer; mogelijk wordt op korte termijn een beroep gedaan op ‘force majeur’. Aangezien het werk in deze haven voornamelijk handmatig wordt verricht, is het onmogelijk om te voldoen aan de regels betreffende het houden van voldoende afstand, waardoor in deze havens een situatie van overmacht zal optreden”, aldus de functionaris.

Van de private havens bevindt Krishnapatnam, aan de oostkust, zich in een soortgelijke situatie. Lading ligt hier al sinds 26 maart, melden functionarissen in de branche.
In het segment containerlading, waarin het gaat om essentiële goederensoorten zoals farmaceutische en agrarische producten, creëert de Jawaharlal Nehru Port Trust (JNPT) extra ruimte omdat importeurs hun lading niet afhalen bij stations voor containergoederen. “In de afgelopen weken heeft de douane de ICD's (Inland Container Depot) van Concor onder de JNPT, meer havenruimte toegewezen om containers op te stapelen”, meldt een hoge functionaris bij de grootste containerhaven van het land.

De luchthaven van Delhi heeft een soortgelijk verzoek ingediend bij de douane en het ministerie voor burgerluchtvaart om vanwege het ontstane ruimtegebrek overslagruimte voor exportproducten te gebruiken voor geïmporteerde goederen.

Bij de spoorterminal is de situatie niet heel anders. Goederensoorten als steenkolen en aardolie worden minder snel gelost. Granen voor consumptie worden nog steeds sneller gelost omdat overheidsinstellingen deze doorvoeren naar het openbare distributiesysteem. Desondanks werd bij de spoorwegen 1,71 miljoen ton aan granen voor consumptie, meel en peulvruchten geladen, een stijging van 148% ten opzichte van de 690,000 miljoen ton in dezelfde periode vorig jaar.

Een soortgelijke daling in laden en lossen is zichtbaar bij aardolie, en ijzer en staal, waar de hoeveelheid geladen vracht met respectievelijk 63% en 45% daalde.

Beschermingsmaatregelen tegen het coronavirus

De Indiase regering neemt alle nodige stappen om er zeker van te zijn dat iedereen goed is voorbereid op de uitdagingen en dreigingen die uitgaan van de groeiende pandemie van het COVID-19-virus. Met actieve ondersteuning van de bevolking van India is het het land gelukt de verspreiding van het virus in te dammen. De belangrijkste factor in het voorkomen van een lokale verspreiding van het virus is het voorzien van burgers van de juiste informatie en het nemen van voorzorgsmaatregelen conform de adviezen van het Ministerie van Gezondheid en Gezinswelzijn.

Over de auteur

Manoj Nair is één van de vertegenwoordigers van Havenbedrijf Rotterdam N.V. in India. Manoj is gestationeerd in Mumbai. Hij is sinds jaar en dag werkzaam in de logistiek en is momenteel National Manager Ocean freight bij Broekman Logistics India. Als we hem vragen naar de toekomstmogelijkheden voor handel tussen het Indiase subcontinent en Rotterdam, antwoordt hij: “India is momenteel de snelst groeiende economie ter wereld. Toonaangevende investeerders classificeren India als meest aantrekkelijke markt. India stijgt 79 plaatsen van de 142e (2014) naar de 63e (2019) plaats in 'Ease of Doing Business Ranking 2020' van de Wereldbank. India is belangrijk voor Nederland en Nederland is een belangrijke partner voor India. De recentste cijfers van het Indiase Ministerie van Handel en Industrie over directe buitenlandse investeringen tonen geen negatieve gevolgen voor de directe buitenlandse investeringen uit Nederland. Integendeel, de directe buitenlandse investeringen uit Nederland zijn het afgelopen jaar zelfs gestegen. In het tweede kwartaal van 2019 bedroegen directe buitenlandse investeringen uit Nederland in India 1356 miljoen USD, ten opzichte van 836 miljoen USD in het tweede kwartaal van 2018. Dit is een positieve ontwikkeling. De recente maatregelen op het gebied van vennootschapsbelasting laten zien dat India zich inzet voor een open economie en buitenlandse investeringen sterk stimuleert. Ik weet zeker dat we zullen blijven samenwerken om de bilaterale investeringen te versterken en handelsbarrières weg te nemen.”

En hoe kan hij een verlader uit India ervan overtuigen zijn goederen via Rotterdam te transporteren, in plaats van via andere havens in Noordwest-Europa? “Verladers willen tegenwoordig volledige controle over de gehele logistieke keten; momenteel zijn er veel verladers die gebruikmaken van Rotterdam als eerste aanloophaven. Hierdoor wordt de doorlooptijd voor het transport van goederen naar andere locaties in Noordwest-Europa via binnenvaart, spoor en wegtransport via de haven van Rotterdam veel efficiënter. De verblijftijd in deepsea-terminals is kort en lading is snel beschikbaar. Door de uniforme documenten en processen wordt tijd bespaard en worden er minder fouten gemaakt.”

Bronnen: KPMG, Business Standard

Meer informatie? Contact:

Alexander Philipsen
Alexander Philipsen
Business Manager Short sea