Het Havenbedrijf Rotterdam is voorstander van het Fuel EU Maritime initiatief

30 april 2020
Hoe kunnen wij je helpen?

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft onlangs gereageerd op de consultatie van de Europese Commissie (EC) inzake het ‘Fuel EU Maritime – Green European Maritime Space’ initiatief.

Atlantic ocean container schip aan de terminal
Foto: Danny Cornelissen

Met dit initiatief beoogt de EC de transitie naar duurzame alternatieve brandstoffen in de maritieme sector te versnellen. Het Havenbedrijf Rotterdam is warm voorstander van dit initiatief en stimuleert het gebruik van alternatieve brandstoffen actief, mede door de Stimuleringsregeling Klimaatvriendelijke Zeevaart.

Om schonere scheepsbrandstoffen en walstroom te stimuleren, is van belang dat deze brandstoffen worden uitgezonderd worden van energiebelasting, zowel Europees als nationaal. Het Havenbedrijf Rotterdam houdt rekening met de diversiteit en complexiteit van de toekomstige brandstoffen mix in de scheepvaart en pleit voor heldere doelstellingen, alsook een roadmap met de mogelijkheden voor alternatieve brandstoffen en walstroomoplossingen per scheepstype en een duidelijke tijdslijn.

Verder is het Havenbedrijf Rotterdam voorstander van het blijven stimuleren van LNG als transitiepad voor het gebruik van bio-LNG in de toekomst. Samen met onze klanten kijken we waar we de productie van duurzame alternatieve brandstoffen op kunnen schalen.