Energietransitie

Hoe u gebruik kunt maken van zonne-energie

25 januari 2021
Hoe kunnen wij je helpen?

Samen werken we in drie stappen naar een CO2-neutrale haven toe. Een belangrijke stap is de overgang naar een nieuw energiesysteem. Zonne-energie speelt een belangrijke rol bij deze overgang. Zonne-energie is immers een van de meest duurzame energiebronnen van de haven. Maakt uw gebouw al gebruik van de energie van de zon? Als dit niet het geval is, kunt u hieronder lezen hoe u zonne-energie kunt gebruiken.

Zonnepanelen

'Hernieuwbare energie, zoals wind- en zonne-energie, is cruciaal bij het duurzamer maken van de haven. Daarom is het belangrijk dat bedrijven waar mogelijk zonne-energie gebruiken, bijvoorbeeld door op hun daken zonnepanelen te plaatsen', zegt Michel Bresser, Area Manager en ‘Solar Manager’ bij Havenbedrijf Rotterdam N.V. Maar het is niet altijd mogelijk om zonnepanelen op uw gebouw te plaatsen. 'Daken moeten aan diverse eisen voldoen. Zo moet een dak bijvoorbeeld voldoende draagvermogen hebben, en moet de aansluiting van het gebouw op het elektriciteitsnet groot genoeg zijn, en de panelen moeten minstens vijftien jaar op die plek blijven liggen.' Daarom biedt Bresser samen met een team advies aan bedrijven die zonne-energie willen gaan gebruiken.

'In de haven van Rotterdam is genoeg potentie voor zonne-energie. Steeds meer bedrijven in het havengebied installeren zonnepanelen. Voorbeelden hiervan zijn Coolport en Steinweg op de Maasvlakte (Hartelstrook). Bij nieuwbouw van grote loodsen is het vrijwel standaard dat panelen worden geplaatst. Veel bestaande loodsen worden de komende jaren ook uitgerust met zonnepanelen.' Dat is logisch, want het is een aantrekkelijke manier om te verduurzamen. En tegenwoordig is het ook vaak mogelijk zonder dat bedrijven zelf veel hoeven te investeren.

Hoe u begint

Bent u geïnteresseerd in het plaatsen van zonnepanelen op uw dak of parkeergarage? Bresser: 'U kunt zelf op Google Maps kijken naar de afmetingen van uw dak. Als het dakoppervlak groter is dan 500 m2, kan plaatsing van zonnepanelen een interessante optie zijn.' Als het dakoppervlak hieraan voldoet, kunt u contact opnemen met het zonneteam in de haven en samen de mogelijkheden voor installatie onderzoeken. In sommige gevallen zal een expert langskomen om te beoordelen of het dak geschikt is voor zonnepanelen. Er wordt een schatting gemaakt hoeveel panelen geplaatst kunnen worden en hoeveel energie uw bedrijf kan opwekken en gebruiken. Dit biedt inzicht in een mogelijk ontwerp en de kosten en opbrengsten van uw eigen zonnepark.

Drie meest voorkomende opties voor zonnepanelen op uw dak

  1. Zelf financieren en regelen: u vraagt subsidie aan en kiest een installateur. U investeert in de panelen en betaalt voor de installatie en het beheer. Maar u bespaart ook geld, want dankzij de opgewekte elektriciteit zal uw energierekening enorm dalen.
  2. Zelf financieren en door anderen laten regelen: u betaalt een ontwikkelaar voor het aanvragen van de subsidie en het regelen van de installatie en het beheer. En u investeert in de panelen. U hoeft zich weinig zorgen te maken over het project en u bespaart geld omdat uw energierekening daalt of geheel verdwijnt.
  3. Een dak huren: u hoeft zelf niets te financieren en te regelen. U huurt de zonnepanelen en betaalt voor de groene energie die u verbruikt. Afhankelijk van de omstandigheden kunt u een vergoeding krijgen voor het beschikbaar stellen van uw dak.