Energietransitie
Nieuws

Holland Shipyards bouwt voor binnenvaart brandstofcel-aandrijving op waterstof

Holland Shipyards gaat het binnenvaartcontainerschip Maas uitrusten met brandstofcel-voortstuwing op waterstof. Dat doet de werf in opdracht van het Rotterdamse Future Proof Shipping (FPS).

Binnenvaartschip Maas vaart op waterstof in haven Rotterdam

Binnenvaartschip Maas vaart op waterstof in haven Rotterdam (Photo: Holland Shipyards)

Het containerschip, 110 meter lang en 11,45 meter breed, wordt aangepast op de scheepswerf van Holland Shipyard Group in Hardinxveld. Naar verwachting zal het schip compleet op waterstof varen in december 2021. Voor het schip werd eerder al een time-chartercontract afgesloten met terminaloperator BCTN voor het onderhouden van een lijndienst tussen Rotterdam en de BCTN-terminals in België. De terminaloperator wil voorop lopen met schoon en duurzaam vervoer. De uitstoot van broeikasgassen wordt met dit schip jaarlijks verminderd met 2000 ton CO2.

De Maas gaat containervracht vervoeren tussen Rotterdam en Antwerpen en zal naar verwachting de uitstoot van broeikasgassen met 2000 ton CO2 per jaar verminderen. Voor de refit ontvangt FPS financiële steun van RVO (Subsidie Duurzame Scheepvaart), het Interreg North Sea Program (via het ZEM Ports NS project) en de stimuleringsregeling ‘Schone binnenvaart en duurzame logistiek in Rotterdam’ van het Havenbedrijf Rotterdam, uitgevoerd door Expertise en InnovatieCentrum Binnenvaart (EICB).

Volgens Cees Boon, adviseur Havenbedrijf en expert als het gaat om de introductie van nieuwe brandstoffen in de scheepvaart, is waterstof uitermate kansrijk om op termijn diesel te vervangen als brandstof voor de binnenvaart.

Waterstof

Het Havenbedrijf werkt samen met partners aan de komst van een grootschalig waterstofnetwerk door het havencomplex. Rotterdam wordt daarmee een internationaal knooppunt voor de productie, import, toepassing en doorvoer van waterstof richting andere landen in Noordwest-Europa.

Afbeelding van waterstof

Energietransitie

Het Havenbedrijf Rotterdam zet zich in tegen klimaatverandering en wil een voortrekkersrol spelen in de wereldwijde energietransitie. Vermindering van de CO₂-uitstoot en efficiënt gebruik van grond- en reststoffen zijn voor het Havenbedrijf belangrijke opgaven.

Automatisch op de hoogte blijven van ontwikkelingen in de haven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page