Maersk kiest Vopak-Europoort als Europese hub laagzwavelige brandstof

22 augustus 2018
Hoe kunnen wij je helpen?

Rotterdam wordt voor Maersk Line de Europese hub voor het bunkeren van laagzwavelige scheepsbrandstof. Maersk Oil Trading gaat jaarlijks 2,3 miljoen ton van deze schonere brandstof (zwavelgehalte lager dan 0,5 procent) opslaan bij de Vopak-terminal in Europoort. Dit komt ruwweg overeen met 20 procent van de totale behoefte aan laagzwavelige brandstof van ’s werelds grootste containerrederij.

Vopak Europoort oslag voor laagzwavelige brandstof

Vanaf 2020 gelden strengere regels voor rederijen, opgelegd door de International Maritime Organization (IMO). Vanaf die tijd mag alleen nog stookolie met een zwavelgehalte hoger dan 0,5 procent gebruikt worden, in combinatie met zogenoemde 'scrubbers’; dit zijn installaties die de zwaveloxiden filteren. Er zijn twijfels in de markt of er vanaf 2020 voldoende laagzwavelige brandstof beschikbaar is. Mede met het oog daarop heeft Maersk het meerjarige contract met Vopak gesloten.

40 miljoen

Vopak investeert op zijn beurt wereldwijd 40 miljoen euro om de terminals geschikt te maken voor laagzwavelige brandstof. De terminal in Europoort, goed voor een totale opslagcapaciteit van net geen 4 miljoen ton, zal in de tweede helft van volgend jaar gereed zijn voor deze brandstofsoort.

Bron: Maersk/Vopak