Veiligheid
Nieuws

Informatienummer olieverontreiniging ingesteld

Met man en macht wordt in de 3e Petroleumhaven en omstreken gewerkt aan het opruimen van de olieverontreiniging die vorig weekend heeft plaatsgevonden. Grote delen van het wateroppervlak zijn inmiddels gereinigd en er is een start gemaakt met het schoonmaken van steigers en andere haveninfrastructuur. Ondertussen worden zee- en binnenvaartschepen gereinigd via wasstraten.

Foto: Kustwacht

Veiligheid en milieuaspecten staan daarbij voorop. Daarnaast is het van belang de aan- en afvoer zo goed mogelijk in stand te houden zodat bedrijfsprocessen niet onderbroken hoeven te worden en de logistieke keten op gang blijft.

Om vragen en verzoeken over met name de (planning van) schoonmaakoperaties zo vlot en goed mogelijk af te handelen, heeft het Havenbedrijf een centraal informatienummer en mailadres ingesteld. Deze zijn alleen bedoeld voor betrokken organisaties, bedrijven, rederijen en andere transporteurs.

Centraal informatienummer

010-252 2112

Heeft u vragen over de opvang en reiniging van besmeurde vogels, dan kunt u het liveblog van Rijkswaterstaat checken voor meer informatie

Vertegenwoordigers van de media kunnen vanzelfsprekend contact opnemen met onze persvoorlichters via pers@portofrotterdam.com of 010-252 10 10.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page