Showcase

Investeren in slimme afvalinzameling betekent werken aan een duurzame toekomst

Bron: Havenbedrijf Rotterdam

Het Havenbedrijf Rotterdam werkt samen met verschillende partners aan oplossingen om afvalinzameling in de Rotterdamse haven slim aan te pakken. Geheel in de ambitie om de ‘meest duurzame haven’ te zijn, worden innovatieve initiatieven ontwikkeld om ‘slimme afvalinzameling’ te realiseren.

Werkwijze

Een schone en duurzame haven is niet alleen belangrijk voor het milieu, maar ook voor de leefkwaliteit van bedrijven en omwonenden. Als ondertekenaar van het Kunststof Ketenakkoord streeft het Havenbedrijf naar een zichtbare reductie in 2020 van plastic zwerfvuil in zee- en binnenwateren. Een voorbeeld uit de praktijk is dat zeeschepen scheepsafval kunnen afgeven bij Havenontvangstvoorzieningen. Afvalstoffen zoals herbruikbaar plastic worden dan ingezameld door gecertificeerde scheepsafval- inzamelaars. Kenny Baas van Bek & Verburg B.V., het afvalinzamelingsbedrijf gespecialiseerd in scheepsafval vertelt: “Het ultieme doel is om de scheepsafval keten korter te maken. Dit gebeurt onder andere door de inzameling van de hoeveelheid scheepsafval te verhogen. Daarnaast wordt met schepen afgestemd wanneer er zoveel mogelijk materiaal kan worden opgehaald. Bepaalde stoffen uit het scheepsafval worden apart gehouden, zoals schoon recyclebaar plastic. Recyclebare materialen kunnen vervolgens efficiënt worden hergebruikt, doordat ze naar nieuwe grondstoffen worden omgezet.” Bek & Verburg B.V. heeft 22 eigen inzamelingseenheden ter beschikking, waarvan dagelijks het afval van zo’n 100 tot 120 schepen wordt ingezameld.

Van plastic scheepsafval naar bruikbare producten zoals tuinmeubelen of wegpaaltjes? Het kan. Ron van Gelder, Divisie Havenmeester van het Havenbedrijf Rotterdam legt uit: “Afval heeft een slechte naam. Dat is zonde, want we kunnen er wel dingen mee. Waarom niet recyclen? In plaats van schoon plastic afval alleen te verbranden en het geld te laten kosten, kan het ook wat opleveren.”

“We hebben een gezamenlijk doel, dat is dat de zee schoon moet zijn en dat is waar we voor strijden; de haven zo schoon mogelijk krijgen én houden.”

Kenny Baas, Bek & Verburg B.V.

Projecten

Het Havenbedrijf Rotterdam en partners binnen de Nederlandse maritieme sector boeken de laatste jaren al veel vooruitgang. Samen investeren zij in efficiënte en duurzame vormen van scheepsafval-inzameling en de vermindering van plastic afval in de haven. Een belangrijk voorbeeld hiervan is de ondertekening van de ‘Green Deal Scheepsafvalketen’ op 10 september 2014. Het voornaamste doel is het beperken van de hoeveelheid afval aan boord door betere afspraken te maken bij de bevoorrading van schepen. Verder is het scheiden van plastic afval aan boord belangrijk voor recyclingmogelijkheden. Een absolute must is daarnaast sterke handhaving en toezicht om marien zwerfvuil binnen en buiten de grenzen zoveel mogelijk te beperken.

Vissen eten elk jaar tussen de 12 en 24 miljoen kilo plastic. Dit is natuurlijk een schadelijke ontwikkeling voor dieren, maar ook voor mens en milieu.
De ‘Port Waste Catch’, een initiatief uit 2015, heeft als doel om de ‘plastic soep’ te verminderen. Dit betreft drijvend zwerfvuil op zee, wat dus voor ongeveer driekwart uit plastic bestaat. Het Rotterdams havenbedrijf erkent het belang van goede samenwerking om de leefomgeving van havens duurzamer te maken en te houden. Samen met het bedrijfsleven, kennisinstituten, studenten, wetenschappers en uiteraard partners uit de maritieme sector zoekt het Rotterdams Havenbedrijf naar manieren om een Port Waste Catch te ontwikkelen.

Contact

Wilt u meer weten of heeft u een tip voor de redactie? Neem contact op met:

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page