COVID-19

Inzet nautische dienstverlening

De loodsen, roeiers en sleepdiensten zijn onmisbaar om de haven door te laten draaien. De Havenmeester houdt dan ook operationeel en via de staf dagelijks contact met de dienstverleners hoe de stand van zaken is.

Alle dienstverleners hebben – net als veel bedrijven en organisaties waar we ook dagelijks contact mee houden - te maken met een normaal ziekteverzuim maar ook de eerste (vermoedelijke) gevallen van besmetting bij het personeel of hun naasten. Passende maatregelen worden genomen. Het is telkens een afweging tussen risico beperken en voldoende personeel op post kunnen houden. Gelukkig hebben de dienstverleners verschillende opschalingsmogelijkheden en aanpassingen achter de hand. Voorlopig kunnen zij gewoon door.

De loodsen komen fysiek aan boord. Daar waar we een maand geleden het gevaar van zee zagen komen is het nu eerder andersom. Scheepsbemanningen temperaturen de loodsen en zijn voorzichtig.

Update coronavirus

Ondanks de ingrijpende maatschappelijke gevolgen van de coronavirusuitbraak (COVID-19) blijft de haven van Rotterdam operationeel. Goederenoverslag en -productie gaan onverminderd door. De Divisie Havenmeester zorgt 24/7 voor veiligheid en orde op het water. Havenbedrijf Rotterdam volgt nauwlettend de adviezen van nationale autoriteiten op het gebied van gezondheid en veiligheid, en heeft maatregelen getroffen om de continuïteit van de bedrijfsvoering te waarborgen.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page