Persbericht

ISO 55001 voor Havenbedrijf

Op 29 juni ontvangt het Havenbedrijf Rotterdam het certificaat ISO 55001 van Lloyd’s Register voor zijn asset managementsysteem. Dit internationale certificaat betekent dat het Havenbedrijf het proces rondom het beheer en onderhoud van haar bedrijfsmiddelen, goed organiseert en systematisch en aantoonbaar uitvoert. Twee jaar geleden behaalde het Havenbedrijf reeds het certificaat PAS 55.

Vlnr: Paul Bokdam, area sales manager Central Europe Lloyds Register QA, Frank Borsboom, hoofd Facilities Havenbedrijf Rotterdam, Paul de Beijer, hoofd Asset Management Havenbedrijf Rotterdam

Het Havenbedrijf streeft naar transparantie en meer efficiency en is blij met deze erkenning. Paul de Beijer, hoofd Asset Management van het Havenbedrijf: ‘Wij zijn volgens Lloyd’s het eerste havenbedrijf dat ISO 55001 gecertificeerd is. Dat zegt wel iets. Wij zijn een complex bedrijf met zeer diverse bedrijfsmiddelen als waterbodem, wegennet, radarposten, kademuren, steigers, spoorinfra en incidentbestrijdingsvaartuigen. Strategisch asset management is dus belangrijk. Je kunt je euro maar eenmaal uitgeven. ISO 55001 dwingt ons bovendien om te blijven ontwikkelen. Ieder halfjaar verifieert Lloyd’s de bedrijfsvoering.”

Asset management
Asset management gaat verder dan onderhoudsmanagement. Het doel is om de optimale prestatie uit bedrijfsmiddelen - de assets - te halen. En dat binnen acceptabele risico’s en tegen aanvaardbare kosten, gemeten over de gehele levensduur van de assets. De prestaties, risico’s en kosten worden gedefinieerd door de asset owner en gerealiseerd door de asset manager.

ISO 55000 is een internationale norm die de eisen voor het ontwikkelen, implementeren, onderhouden en verbeteren van een management systeem voor assetmanagement specificeert. De norm specificeert welke elementen in een assetmanagementsysteem zouden moeten zitten en hoe deze met elkaar verbonden zijn. De invulling daarvan is aan de organisatie zelf.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page