Persbericht

IT Campus Rotterdam en IBM starten IT en innovatie onderwijsprogramma voor jongeren

Bron: IBM

IBM brengt vandaag het P-TECH onderwijsmodel naar Nederland. P-TECH is een internationaal bewezen onderwijsmodel waarin bedrijfsleven, onderwijs en (semi)overheid nauw samenwerken om jongeren te helpen met het behalen van een relevant mbo-diploma op het gebied van nieuwe innovatieve technologie. Wereldwijd volgen al meer dan 150.000 studenten op 220 scholen een P-TECH opleiding.

IT Campus Rotterdam

Al vanaf het eerste leerjaar krijgen de scholieren workshops, lessen en coaching en later lopen ze stages in het bedrijfsleven. Op deze manier krijgen vmbo- en mbo-leerlingen meer inhoudelijke kennis en vaardigheden om verder te studeren of te solliciteren naar een startbaan in de ICT. Tevens ontstaat er een betere aansluiting tussen het onderwijs en het bedrijfsleven.

Het eerste onderwijsprogramma in Nederland is opgezet in samenwerking met IT Campus Rotterdam.

Rotterdam is economisch een belangrijke regio voor ons land. Bedrijven in deze regio hebben continu behoefte aan jong talent in techniek en innovatie.

'Dankzij het P-TECH onderwijsmodel en de samenwerking met bedrijven verwachten wij meer jongeren uit de regio te kunnen helpen om hun talenten te ontwikkelen om zo te kunnen voldoen aan de behoefte aan goed geschoold IT personeel in onze regio,' aldus Marijn Roelof, directeur bij IT Campus Rotterdam.

'Rotterdam is belangrijk voor de Nederlandse economie. Met name het havengebied blijft een magneet voor werkgelegenheid en economische groei. Er is nog altijd een groot tekort aan goede IT’ers met de juiste skills. Dankzij het P-TECH programma en de IT Campus Rotterdam hopen wij dit tekort aan te pakken. Zo ontstaat een betere aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven. IBM heeft bijna 10 jaar geleden het P-TECH model opgezet en dit werpt zijn vruchten af,' aldus aldus Peter Zijlema, General Manager IBM Benelux.

Vanuit het onderwijs toonden koepelorganisatie LMC en Techniek College Rotterdam direct interesse. Het Zuiderpark College integreert P-TECH vanaf september 2020 in haar nieuwe vmbo-opleiding SmartTech. Ook wordt er een P-TECH traject gestart in het eerste jaar van één van de ICT-opleidingen van Techniek College Rotterdam, dat gefaseerd zal worden uitgebouwd. Als bedrijfs- en netwerkpartners zijn naast IBM ook EIC Mainport Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam, Cisco, House of Esports, Ampelmann, Ikazia Ziekenhuis, Jong Havenvereniging en Shell aan het initiatief verbonden.

Wereldwijd werken er al ruim 650 bedrijven met 220 scholen aan een P-TECH opleiding. Het programma werkt ook proactief aan het geven van gelijke kansen. Het plan is om het programma ook in andere delen van Nederland op te gaan zetten.

Over P-TECH

Het aantal P-TECH scholen wereldwijd groeit snel sinds de introductie in 2011. Dit jaar zijn we de 200 gepasseerd. Ruim 650 bedrijven zijn wereldwijd betrokken bij P-TECH. Op dit moment zijn er meer dan 300 studenten afgestudeerd aan de meest ervaren P-TECH scholen waar IBM één van de bedrijfspartners is.

P-TECH slaat een brug tussen de verwachtingen van studenten over onderwijs en de wensen van werkgevers in snel veranderende sectoren. Het reguliere vmbo- en mbo-curriculum zal vanaf het eerste leerjaar aangevuld worden met workshops, lessen, coaching, stages en bezoeken in en over de praktijk van verschillende werkgevers. Zo worden scholieren goed voorbereid op de keuzes die zij moeten maken gedurende hun gehele studietijd (zes tot acht jaar). Na het afstuderen hebben de studenten de inhoudelijke kennis en professionele vaardigheden om verder te studeren of in te stromen in een startersbaan in de ICT.

Over IBM

Bezoek voor meer informatie: https://www.ibm.com/nl-en en IBM.org en PTECH.org

Automatisch op de hoogte blijven van ontwikkelingen in de haven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page