Persbericht

Jaap Hoogcarspel wordt clustercommissaris Rotterdamse industrie

Bron: Havenbedrijf Rotterdam

Jaap Hoogcarspel is aangesteld als clustercommissaris voor het industriecomplex Rotterdam-Moerdijk. Hoogcarspel was tot voor kort directielid van het industriële gassenbedrijf Air Liquide in de Benelux. De opdracht van Hoogcarspel is de bedrijven te ondersteunen om samen hun huidige activiteiten te optimaliseren en tegelijkertijd de transitie naar meer biobased, circulair en hernieuwbaar te versnellen. De aanstelling van de clustercommissaris vloeit voort uit het vorige maand verschenen Actieplan Versterking Industriecluster Rotterdam-Moerdijk.

Allard Castelein, president-directeur Havenbedrijf Rotterdam: “Het Rotterdamse industriecluster staat voor grote uitdagingen. De bedrijven moeten kunnen blijven concurreren met ondernemingen elders in de wereld en ze moeten de komende jaren ook de transitie vormgeven naar meer biobased en circulaire productie.”

Steven Lak, voorzitter van Deltalinqs: “Het is de rol van de clustercommissaris bedrijven te helpen bij projecten die over de hekken van het eigen bedrijfsterrein heengaan en transitieprojecten aan te jagen. Vergroten van de efficiency is nodig om de concurrentiepositie op korte en middellange termijn te waarborgen. Transitie om te zorgen dat het complex ook op lange termijn vitaal blijft.”

Jaap Hoogcarspel: “Dit is een uitdagende opdracht. Het is geen eenvoudige klus, maar wel een die belangrijk is voor de toekomst van de industrie in Rotterdam en Moerdijk. Ik hoop en verwacht dat ik met mijn jarenlange ervaring in deze sector en netwerk een waardevolle bijdrage kan leveren aan realisatie van het actieplan.”

De aanstelling van een clustercommissaris is een van de aanbevelingen van het Actieplan Versterking Industriecluster Rotterdam-Moerdijk dat vorige maand werd gepresenteerd. Het actieplan is geschreven door oud Shell-topman Rein Willems in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en het Havenbedrijf Rotterdam. Reden om een aparte clustercommissaris te benoemen is de complexiteit en de urgentie van de uitdagingen waar het cluster voor staat.

Jaap Hoogcarspel (66) heeft een jarenlange ervaring in de chemie, olie en industriële gassen, opgedaan bij AkzoNobel, Shell en Air Liquide. Hoogcarspel is voor een maximale periode van twee jaar benoemd door het Havenbedrijf Rotterdam en Deltalinqs. Hij rapporteert aan een stuurgroep van deze partijen en de Rijksoverheid. Hoogcarspel start op 15 april as. al met zijn werkzaamheden.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page