Taal (nl)
Persbericht

Jubilerende Betuweroute onmisbaar voor duurzame groei Rotterdamse haven

De Betuweroute is vandaag, precies tien jaar na opening, een onmisbare spoorlijn voor het goederenvervoer van en naar de Rotterdamse haven. De route heeft de afgelopen jaren in sterke mate bijgedragen aan de groei van de overslag in Rotterdam en daarmee aan de Nederlandse economie. Tegelijkertijd is het van groot belang om nationaal en internationaal meer aandacht te blijven geven aan goederenvervoer per trein om dit succes uit te bouwen; mede om goederenvervoer duurzamer te maken.

Dat zijn de belangrijkste conclusies die het Havenbedrijf Rotterdam trekt tien jaar na de opening van de Betuweroute in 2007. Ronald Paul, Chief Operating Officer (COO) van het Havenbedrijf Rotterdam: “Een haven is zo goed als zijn verbindingen met het achterland. De Betuweroute is daarom in onze ogen een hele goede investering geweest. Zowel om als haven verder te kunnen groeien, als om vervoer van de weg naar het spoor te verschuiven. Niet alleen de Rotterdamse haven, maar de hele Nederlandse economie profiteert hiervan: minder files, minder overlast voor omwonenden langs het bestaande spoor, duurzamer vervoer en meer ruimte op het spoor voor personenvervoer. De Betuweroute is van vitaal belang.”

Alleen voor goederenvervoer
Nederland is het enige Europese land dat een dedicated spoorlijn heeft, die alleen voor goederenvervoer bestemd is. Alleen al voor het vervoer van gevaarlijke stoffen is dit een veilige oplossing, buiten de steden langs het bestaande spoor om, maar ook voor de efficiëntie van alle vervoer is dit pure winst, gezien het relatief drukke en gemengde (voor personen- en goederenvervoer) spoorwegnet in Nederland. Belangrijkste goederensoorten die met het spoor vervoerd worden zijn containers, ijzererts, kolen en chemie (zie figuur).

Havenspoorlijn
Van alle containers die vanuit Rotterdam worden vervoerd, verliet in 2016 10,4 procent de haven per spoor. Vijfendertig procent gaat via het water, de rest over de weg. Over de Havenspoorlijn, feitelijk het begin van de Betuweroute, rijden per jaar 50.000 treinen en op het A-15 tracé van de Betuweroute ruim 20.000. Topjaar was 2014 met 25.000 treinen. In 2015 en 2016 moesten vanwege werkzaamheden in Duitsland meer treinen via de Brabantroute en via Bad Bentheim afgewikkeld worden. In 2014 werd 82 procent van al het treinverkeer op de as Rotterdam-Duitsland via de Betuweroute geleid. In 2016 is dat percentage vanwege de omleidingen gedaald tot 57 procent (zie figuur).

Toekomst
Nu goederenvervoer per spoor een substantieel deel van de overslag naar het achterland op zich neemt, is het zaak om nog bestaande belemmeringen voor verdere groei aan te pakken. Ronald Paul: “Het is van groot belang dat er evenwichtige aandacht is voor goederenvervoer op het spoor in vergelijking met personenvervoer. Het is aan ProRail en het ministerie van Infrastructuur en Milieu om gericht belemmeringen voor de verdere groei van spoorvervoer aan te pakken.”

Speelveld
Internationaal is het belangrijk om een gelijk speelveld na te streven. In Nederland werken we op de Betuweroute - bijvoorbeeld - met het duurdere Europese veiligheidssysteem ERMTS en zijn machinisten verplicht tweetalig. Dit maakt dat de gebruikskosten voor vervoerders hoog zijn. Daarnaast ligt er in Duitsland een voorstel voor om de gebruiksvergoeding te halveren. Het is van belang dat het Nederlandse tarief hiermee niet uit de pas gaat lopen.

Duitsland
Tot slot is het van groot belang dat de Betuweroute in Duitsland een volwassen vervolg krijgt. Hoewel er begonnen is met de aanleg van een derde spoor tussen Emmerich en Oberhausen is recent gebleken dat de planning niet gehaald wordt door vertraging bij de vergunningverlening van verschillende deeltrajecten.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page

Do you prefer to visit our Asia subsite?