‘Kennisdeling tussen Rotterdam en SOHAR werkt twee kanten op’

06 april 2020
Hoe kunnen wij je helpen?

Eeuwen geleden vervulde de Omaanse stad Suhar al een rol in de mondiale zeehandel. Het verhaal gaat zelfs dat Sinbad de Zeeman er vandaan kwam. De geschiedenis van de huidige, moderne zeehaven SOHAR Port & Freezone is een stuk jonger. Het is een 50/50 joint-venture tussen Port of Rotterdam en Sultanaat Oman. In 2004 verwelkomde de haven in het noorden van Oman haar eerste zeeschip. Vijftien jaar later doen meer dan drieduizend schepen jaarlijks SOHAR aan. In 2019 werden er 850.000 containers en meer dan 50 miljoen ton aan cargo overgeslagen.

<em>Batti Alshibli, Port of SOHAR</em>
Batti Alshibli, Port of Sohar

Het succes van SOHAR Port - één van de snelst groeiende havens ter wereld - is deels te verklaren door haar gunstige ligging. SOHAR ligt tussen Dubai en Muscat, aan de Golf van Oman en op de belangrijkste vaarroute tussen Europa en Azië. “SOHAR wordt gezien als de poort naar de Golfstaten”, zegt Batti Alshibli, die er werkzaam is vanaf de oprichting in 2004. Sinds 2014 is hij Havenmeester en maakt hij deel uit van het managementteam. Via SOHAR kunnen de verschillende Golfstaten bereikt worden. Het wegennet en het toekomstige spoorwegsysteem zorgen voor een directe overland verbinding met Bahrein, Koeweit, Qatar, Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten. Alshibli: “Hierdoor kan men de extra kosten voor het passeren van de drukke Straat van Hormuz vermijden.”

Werkgelegenheid

De haven slaat zowel ijzererts, olie, olieproducten als containers over. Op het omringende industrieterrein vind je een raffinaderij, energiecentrale, methaaninstallatie en een aluminiumsmelterij. Onlangs is daar SOHAR Food Zone bijgekomen: de eerste agrobulkterminal in de regio met faciliteiten voor voedselproductie, verpakking en logistiek. De haven heeft een gunstig effect op de lokale economie. Er werden zo’n negenduizend banen gecreëerd en de investeringen in de haven lopen op tot 27 biljoen Amerikaanse dollars. “De haven van SOHAR levert een flinke bijdrage aan het totale bruto binnenlands product van ons land. De haven is als strategisch project succesvol gebleken op het gebied van banen en werkgelegenheid voor Oman”, zegt Ali Alyamani, executive technical manager.

Gecompliceerde operaties

Het Havenbedrijf Rotterdam is betrokken bij de ontwikkeling van SOHAR Port & Freezone en neemt sinds 2003 voor vijftig procent deel aan de SOHAR Industrial Port Company, het havenbedrijf van SOHAR dat verantwoordelijk is voor het management van de haven en de ontwikkeling van de haveninfrastructuur. “De samenwerking tussen SOHAR en Rotterdam vindt plaats op strategisch en operationeel niveau. De joint-venture heeft bijgedragen aan de snelle ontwikkeling van de haven”, legt Alshibli uit. “Daarnaast hebben we ons commerciële netwerk via Rotterdam kunnen uitbreiden en zijn we er in geslaagd multinationals als Vale, Hutchinson and Steinweg aan te trekken.”

Havengerelateerde kennis

Kennisoverdracht is een ander belangrijk aspect van de joint-venture en die werkt beide kanten op, zegt Ali Alyamani. “Tijdens de ontwikkelingsfase was havengerelateerde kennis en ervaring nog zeldzaam in Oman, bijvoorbeeld op het gebied van havenplanning en design, infrastructuurontwikkelingen (baggeren en ontginning) en management. Inmiddels wordt ook SOHAR-kennis op specifieke gebieden weer overgedragen aan Havenbedrijf Rotterdam.”

Uitbreidingsprojecten

In SOHAR gebruiken ze net als Rotterdam het Navigate-systeem, waarmee containertransport slimmer te plannen is. “Samenwerken met Rotterdam biedt ons het voordeel dat we de trends op het gebied van digitalisering en automatisering op de voet volgen, omdat Rotterdam een van de voorlopers op dat gebied is”, zegt Alshibli. “En momenteel werken we met het Port of Rotterdam-team aan uitbreidingsprojecten, zoals SOHAR South Phase 2”, aldus Alyamani. Beide havens blijven de komende tijd samenwerken op het gebied van toekomstbestendige havenmanagementsystemen, onderhoudsstrategie en sustainability. Alshibli: “De samenwerking met Rotterdam is in vele opzichten vruchtbaar voor SOHAR, we zijn erg tevreden met dit partnership.”