Energietransitie

Klimaatneutrale Rijn-Alpen corridor

30 januari 2020
Hoe kunnen wij je helpen?

Zeventien partijen hebben een eerste stap gezet richting een klimaatneutrale transportcorridor tussen Rotterdam en Genua. In Arnhem tekenden instanties en bedrijven een intentieverklaring om transport per water, weg en trein via de zogeheten Rijn-Alpen corridor in de toekomst op basis van waterstof te laten plaatsvinden. Ook Havenbedrijf Rotterdam is deelnemer aan dit initiatief onder de naam RH2INE (Rhine Hydrogen Integration Network of Excellence).

Binnenvaartschip in de Botlek, haven Rotterdam
Foto: Eric Bakker

Goederen op de transportlijn tussen Nederland, Duitsland, Zwitserland en uiteindelijk Italië worden op dit moment nog nagenoeg op basis van fossiele brandstoffen vervoerd. Provincie Zuid-Holland, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen namen het initiatief tot de eerste zero-emissie route.

Die ambitie is niet simpel te verwezenlijken. Om een stabiele marktomgeving te creëren voor een waterstofcorridor is onder andere een goede infrastructuur met bunkerlocaties en ook tankstations noodzakelijk om vraag en aanbod goed in balans te brengen – nog los van de ombouw van schepen of trucks. Ook op het vlak van veiligheid en regulering moet nog veel worden ontwikkeld. Dat wordt de specifieke bijdrage van Havenbedrijf Rotterdam in RH2INE.

Namens het Havenbedrijf ondertekende Stijn van Els die in Arnhem het energietransitieteam vertegenwoordigde. 'Dit is een belangrijk signaal vanuit zowel overheden, havenorganisaties en bedrijven om hier in te stappen', aldus Van Els. 'Partijen hebben echt de ambitie om deze cruciale transportcorridor te verduurzamen. De kracht zit in de internationale samenwerking. Op deze wijze kunnen we echt voortgang realiseren.'

RH2INE richt zich in eerste instantie op het realiseren van productielocaties voor waterstof langs de Rijn tussen Rotterdam en Keulen. De komende jaren kunnen dan de eerste tien tot vijftien binnenvaarttankers op waterstof gaan varen.

De initiatiefnemers willen een groei van het aantal deelnemende partijen om de ontwikkeling van de klimaatneutrale transportcorridor zo breed mogelijk aan te jagen. RH2INE wordt daarom een open platform, zodat verschillende partijen uit de waterstofketen kunnen aansluiten.

Op dit moment bestaat RH2INE uit de volgende partijen: provincie Zuid-Holland, deelstaat Noordrijn-Westfalen, Ministerie van infrastructuur en Waterstaat, Provincie Gelderland, Havenbedrijf Rotterdam, Havenbedrijf Duisburg, RhineCargo, BCTN, EICB, Nouryon, Covestro, Air Products, Future Proof Shipping, HTS Group, NPRC, AirLiquide, Koedood.