Energietransitie
Nieuws

Klimaatplannen industrie Rotterdam-Moerdijk

De werkgroep Industriecluster Rotterdam-Moerdijk heeft het rapport gepubliceerd met concrete voorstellen hoe de industrie in de regio op evenredige wijze aan de klimaatdoelen kan bijdragen.

De afgelopen maanden heeft deze werkgroep, met daarin vertegenwoordigers uit de industrie, wetenschap, maatschappelijke groeperingen en overheid, een pakket van maatregelen samengesteld voor de reductie van emissies.

Het rapport biedt een overzicht van voorstellen en concrete projecten die gezamenlijk oplopen tot een emissiereductie van bijna 10 megaton CO2 op jaarbasis in 2030. Ook is een route uitgestippeld richting 2050 om het energie- en grondstoffensysteem te vernieuwen.

De kracht van het pakket van maatregelen voor 2030 is dat dit technisch nu kan worden geïmplementeerd. Daarvoor moet echter nog veel werk worden verzet, en zullen financiële mechanismes moeten helpen om business cases sluitend te krijgen. Ook dient er voldoende aandacht te blijven voor de internationale concurrentiepositie van de industrie en de maatschappelijke acceptatie van de projecten.

De voorstellen van de werkgroep, onder voorzitterschap van Allard Castelein, CEO Havenbedrijf Rotterdam, vormden een belangrijke bijdrage aan de hoofdlijnen voor een landelijk Klimaatakkoord. Het kabinet zal hiervoor in het najaar een voorstel doen.

Download hieronder het rapport van de werkgroep.

Automatisch op de hoogte blijven van ontwikkelingen in de haven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page