Nieuws

Koninklijk bezoek voor Bayrolo-project

Bron: Havenbedrijf Rotterdam

Tijdens het werkbezoek van het Koninklijk paar aan de Duitse deelstaat Beieren, heeft Zijne Koninklijke Hoogheid enige tijd vrij gemaakt om zich in Nürnberg te laten bijpraten over het Bayrolo-project. Dit project, geïnitieerd door het Havenbedrijf Rotterdam en de bayernhafen Gruppe, zet in op optimalisering van de vervoersverbindingen tussen Beieren en Rotterdam.

Eind vorig jaar werden de resultaten van een grootscheeps onderzoek onder Beierse verladers, expediteurs en rederijen gepresenteerd. Belangrijkste conclusie is dat zij zeker open staan voor de route via Rotterdam als alternatief voor de Noord-Duitse havens.

Sinds die tijd zijn twee werkgroepen aan de slag gegaan met voorstellen om zowel de verbinding Beieren-Rotterdam, als de wederzijdse informatievoorziening te optimaliseren. De ontwikkelingen binnen het Bayrolo-project sluiten ook goed aan bij andere initiatieven om de verbindingen tussen de Rotterdamse haven en Zuid-Duitsland te intensiveren. Zo verhoogde EGS-TX de frequentie van haar railshuttle (‘de Rotterdam-Bayern Express’) eind vorig jaar van vier naar vijf per week.

Ook de aanleg van het zogenoemde ‘Derde spoor’, 70 kilometer extra spoor tussen Emmerich en Oberhausen, voor een veel betere aansluiting van het Duitse spoornetwerk op de Betuweroute, is een impuls die in de toekomst haar vruchten zal afwerpen.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page