Nieuws

Kotug en Becker ontwikkelen drijvende elektriciteitscentrale op LNG

Kotug en Becker Marine Systems willen een LNG Hybrid Barge bouwen die milieuvriendelijke energie zal leveren aan onder meer afgemeerde cruiseschepen in de haven van Rotterdam. Het drijvende LNG-elektriciteitsstation kan naast de levering van schone stroom aan cruiseschepen ook energie en warmte leveren aan schepen, fabrieken of stadsverwarming. Kotug en Becker Marine Systems hebben een memorandum van overeenstemming voor de ontwikkeling van de barge ondertekend.

De LNG Hybrid Barge vormt een alternatief voor de productie van energie met behulp van generatoren of het laten draaien van de motoren van het schip in de haven. De barge wordt uitgerust met een installatie die vloeibaar aardgas (LNG) gebruik voor de energieopwekking. Bij de verbranding hiervoor komt, in tegenstelling tot gebruik van traditionele brandstoffen, geen zwavel vrij en wordt de uitstoot van fijnstof, CO2 en stikstof sterk teruggebracht.

Volgens de gemaakte afspraken wordt Becker Marine Systems de eigenaar van de barge. Kotug is verantwoordelijk voor het transport van de drijvende energiecentrale en ook voor de commerciële, technische en operationele ondersteuning. Naar verwachting wordt het schip in juni 2017 in de Rotterdamse haven geïntroduceerd.

LNG voor de scheepvaart
De invoering van LNG als brandstof voor de scheepvaart is een speerpunt van het Havenbedrijf Rotterdam. Op de Maasvlakte werkt Gate aan de ontwikkeling van breakbulk-faciliteit voor LNG naast de bestaand LNG-importterminal. Vanaf medio 2016 kunnen bunkerschepen voor de binnenvaart en kleinere tankers voor short sea, met LNG worden gevuld. Hierdoor krijgt de LNG van Gate een groter bereik; weer een belangrijke schakel in de realisatie van LNG-infrastructuur.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page