Veiligheid
Persbericht

Kribbakens geplaatst in Scheur en Nieuwe Waterweg

In overleg met Rijkswaterstaat heeft Havenbedrijf Rotterdam kribbakens op een aantal kribben in het westelijk havengebied langs de Rozenburgse landtong geplaatst ter verhoging van de nautische veiligheid. Dit gebied staat onder invloed van eb en vloed. Daardoor komen de kribben regelmatig onderwater te staan. Door de kribbakens blijven ze duidelijk zichtbaar. De afgelopen jaren zijn pleziervaartuigen nogal eens op de kribben gevaren. Tien procent van alle nautische ongevallen in het Rotterdamse haven- en industriegebied wordt hierdoor veroorzaakt.

Kribbakens geplaatst in Scheur en Nieuwe Waterweg

Foto: Marius van den Ouden

Het plaatsen van de kribbakens past in beleid van het Havenbedrijf om de steeds populairder wordende pleziervaart veilig - voor zichzelf en voor de beroepsvaart - deel te laten nemen aan het scheepvaartverkeer in de Rotterdamse haven. Andere maatregelen om de veiligheid te vergroten zijn de inzet van RHIBs die in de zomermaanden actief patrouilleren, het inschakelen van waterstewards om pleziervaart op het water voor te lichten en de deelname van het Havenbedrijf aan het samenwerkingsverband ‘Varen doe je samen’.

Veiligheid

De Rotterdamse haven heeft de ambitie om de meest veilige en efficiënte haven van de wereld te zijn en werkt hier voortdurend aan. Dit vereist goede samenwerking, waartoe de haven diverse activiteiten onderneemt.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page