Persbericht

Laatste trein over oude Botlekbrug

Na 62 jaar rijdt zaterdag 26 augustus de laatste trein over de oude Botlekbrug. Zodra het spoor buiten dienst is, starten Prorail en Rijkswaterstaat met de aanleg van een nieuwe spoorverbinding en een verbinding voor voetgangers en (brom)fietsers over de nieuwe Botlekbrug. De oude brug wordt gesloopt. Naar verwachting zijn de bouw van de nieuwe Botlekbrug en de sloop van de oude brug eind 2018 gereed.

Botlekbrug oud

Fotograaf Marius van den Ouden was als adviseur 15 jaar betrokken bij de ontmanteling van de Botlekbrug: “In de 4,5 jaar dat ik brugwachter was, heb ik deze brug helaas niet leren bedienen. Iedere keer als ik hier kwam, vond ik het fascinerend hoe dynamisch het werk hier was en wat een prachtige locatie om te werken. Als zoon van een binnenschipper kruipt natuurlijk het bloed waar het niet gaan kan.”

De nieuwe Botlekbrug is 14 meter hoog. Dat is 6 meter hoger dan de oude brug. Ook beschikt hij over 2 doorvaartopeningen van ruim 87 meter breed. Hierdoor hoeft hij minder vaak open: van 50 naar 20 openingen per dag. Na de sloop van de oude brug kunnen schepen de brug aan beide kanten passeren. Goed nieuws voor de scheepvaart én voor het weg- en treinverkeer. De nieuwe brug kan meer weg- en treinverkeer aan dan de oude brug.

Hinder voor de scheepvaart
Schepen kunnen te maken krijgen met een geplande afsluiting voor de werkzaamheden. Dit gebeurt bijvoorbeeld van zaterdag 7 t/m maandag 9 oktober. Het is de bedoeling om dan het val(brugdek) en de torens en daaraan gekoppelde brugdelen te verwijderen.

Schepen lager dan 14 meter kunnen in de meeste gevallen onder de dichte brug doorvaren. Er wordt zoveel mogelijk bij één van de 2 hefdelen van de nieuwe Botlekbrug gewerkt zodat het andere deel beschikbaar is voor de scheepvaart .

Hinder voor spoorverkeer
Het spoorverkeer wordt omgeleid via de Botlekspoortunnel waardoor de hinder van de werkzaamheden voor de goederenvervoerders beperkt is.

Hinder voor wegverkeer
De spoor- en langzaamverkeersverbinding worden naast de rijbanen voor het wegverkeer aangelegd. Hierdoor kan het wegverkeer tijdens de werkzaamheden blijven doorrijden. Wel moet de brug soms in verband met de werkzaamheden tijdelijk afgesloten worden. Verkeer van en naar Hoogvliet wordt dan omgeleid via de Spijkenisserbrug en doorgaand verkeer via de Botlektunnel. Om de hinder te beperken, zijn deze afsluitingen zoveel mogelijk ’s avonds en ’s nachts. Voor routeplichtige gevaarlijke stoffen loopt de omleiding bij afsluitingen via de eilandenroute.

Hinder voor langzaam verkeer
Voor voetgangers en (brom-)fietsers komen er eerst tijdelijke op- en afritten over de nieuwe Botlekbrug. Bij afsluitingen loopt de omleidingsroute via de Spijkenisserbrug. Per afsluiting wordt bekeken of er aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. Landbouwvoertuigen kunnen niet via de tijdelijke op- en afritten en moeten omrijden via Harmsenbrug, zoals dat nu ook het geval is.

Historisch perspectief
De eerste Botlekbrug werd in 1955 geopend door burgemeester Van Walsum om het eiland Voorne Putten beter te ontsluiten. De brug over de Oude Maas was van wezenlijk belang om de Rotterdamse haven uit te breiden. Op het eiland Rozenbrug kwam een laag van 5 meter zand te liggen, Cornelis Verolme opende zijn scheepswerf en Dow Chemical het eerste bedrijf.

Binnen 15 jaar nam het verkeer van en naar de Botlek zo snel toe dat de brug het niet meer aankon, net zo min als de kruispunten in de buurt. Met elk nieuw bedrijf kwam er meer verkeer. In 1967 werd de Ruit van Rotterdam uitgebreid met de Beneluxtunnel – toen nog als toltunnel – die de verkeersstroom nog eens intensiveerde. Toen ontstond het plan voor een Botlektunnel. Op 2 april 1980 werd de nieuwe tunnel in gebruik genomen. De karakteristieke brug bleef echter bestaan voor de spoorlijn en het vervoer van gevaarlijke stoffen totdat in 2006 minister Karla Peijs de Botlekspoortunnel opende. De brug maakt onderdeel uit van de Betuwelijn. Twee jaar geleden opende Rijkswaterstaat de nieuwe Botlekbrug en werd de oude stalen brug overbodig. De eerste week van oktober wordt hij ontmanteld en naar de slopers van Jansen Recycling Group in Vlaardingen gebracht (bron: http://www.rijnmond.nl/nieuws/133121/De-noodzaak-van-de-Botlekbrug).

Open om te bekijken

 

2014

2015

2016

2017

biva vracht

49.900

51.100

52.800

24.700

zee vracht

4.800

5.000

5.400

3.000

overig

18.000

18.400

15.900

7.000

Totaal

72.700

74.500

74.100

34.700

 *2017 is t/m juni

Automatisch op de hoogte blijven van ontwikkelingen in de haven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page