CORONAVIRUS

Langdurig afmeren binnenvaarttankschepen

Bij de binnenvaart zien we in Nederland een lichte toename van het aantal droge lading schepen dat stilligt op een ligplaats omdat zij geen lading hebben. Ook binnenvaarttankschepen verwachten een afname in het aantal opdrachten voor ‘natte bulk’-transporten. Dit kan tot gevolg hebben dat ook zij mogelijk stil komen te liggen.

Containerbinnenvaart op Maasvlakte

Voor zover bekend is dit in de Rotterdamse haven tot nu toe nog niet het geval. Maar om daarop voorbereid te zijn, heeft het Havenbedrijf Rotterdam, samen met Rijkwaterstaat, het Havenbedrijf Amsterdam en BNL Schuttevaer in kaart gebracht waar dergelijke schepen mogelijkerwijs langdurig kunnen afmeren.

Veel binnenvaartschepen worden ook als woning gebruikt. Goede faciliteiten zijn dus erg belangrijk. Daarom is gezocht naar de beste plekken vanuit het oogpunt van voorzieningen, gezondheid en het wisselen van bemanningen.

Voor de varende binnenvaart houden we zoveel mogelijk het gebied ten westen van de Benelux open. In het gebied ten oosten van de Benelux kunnen ook langdurig liggende binnenvaarttankschepen afmeren. Met uitzondering van de kegelschepen die terechtkunnen op andere locaties zoals in het Calandkanaal.

De binnenvaart mag in principe overal op openbare ligplaatsen liggen. Mocht het noodzakelijk worden de binnenvaarttankschepen naar de aangewezen ligplaatsen te leiden, worden maatregelen voorbereid om een deel van de ligplaatsen nog beschikbaar te houden voor de varende schepen.

Update coronavirus

Ondanks de ingrijpende maatschappelijke gevolgen van de coronavirusuitbraak (COVID-19) blijft de haven van Rotterdam operationeel. Goederenoverslag en -productie gaan onverminderd door. De Divisie Havenmeester zorgt 24/7 voor veiligheid en orde op het water. Havenbedrijf Rotterdam volgt nauwlettend de adviezen van nationale autoriteiten op het gebied van gezondheid en veiligheid, en heeft maatregelen getroffen om de continuïteit van de bedrijfsvoering te waarborgen.

Automatisch op de hoogte blijven van ontwikkelingen in de haven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page