Duurzaamheid

Langjarig contract groene stroom van windpark Tweede Maasvlakte

25 maart 2020
Hoe kunnen wij je helpen?

Vandaag tekenden Rijkswaterstaat en energiebedrijf Eneco een overeenkomst voor de afname van 25 jaar groene stroom met de ontwikkeling en exploitatie van het windpark op de zeewering van de Tweede Maasvlakte. De zeewering heeft door zijn ligging een ideaal windklimaat voor het opwekken van windenergie. Het windpark zal naar verwachting in 2023 in productie zijn.

Windmolens haven Rotterdam

Het duurzame energieproject is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het Rijksvastgoedbedrijf, Provincie Zuid-Holland, gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam.

Forse bijdrage aan klimaatdoelstellingen

Het nieuwe windpark gaat ongeveer 416 GWh aan groene stroom opwekken, vergelijkbaar met het verbruik van 138.000 huishoudens. Het windpark levert daarmee een forse bijdrage aan de ambities om meer duurzame energie op te wekken in de provincie Zuid-Holland, de gemeente Rotterdam en het Rotterdamse havengebied. Daarnaast draagt het park bij aan de doelen van het Klimaatakkoord van het Rijk.

Zonder subsidie

Het windpark wordt gerealiseerd zonder SDE+ subsidie, een unicum voor windparken op land. Dit kan worden gerealiseerd door de afname van 25 jaar groene stroom door het Rijk in combinatie met het voor windenergie zeer gunstige windklimaat op de Tweede Maasvlakte. De resterende opgewekte stroom van het windpark zal via Rijkswaterstaat beschikbaar komen voor andere Rijksonderdelen.