Lichte omzetstijging voor scheepstoeleveranciers

14 april 2020
Hoe kunnen wij je helpen?

Het aantal schepen in de Rotterdamse haven blijft hetzelfde als voorheen ondanks het coronavirus. Hierdoor hebben ook de scheepstoeleveranciers nog altijd hun handen vol aan het bevoorraden van schepen met food en non-food-producten.

Schepen in de haven van Rotterdam

'Er is zelfs sprake van een lichte omzetstijging’, vertelt Dirk Cupido, directeur van NeKo Ship Supply en vicevoorzitter van de belangenorganisatie voor scheepstoeleveranciers. Hij verklaart deze stijging als volgt: ‘Bij vertrek is men verzekerd van voorraden, maar of die in een volgende haven weer op peil gebracht kunnen worden, blijft in deze tijd een onzekere factor.’

De omzet geeft (nog) geen reden tot zorg, maar Cupido uit wel zijn zorg over voldoende personeelscapaciteit, zowel bij scheepsbevoorraders als bij hun toeleveranciers, vanwege de kans op uitval van personeel door het coronavirus: ‘Daarom doen we alles om besmetting te voorkomen. Zo hebben we een strikte scheiding aangebracht tussen truckchauffeurs die hun goederen lossen of laden en de magazijnmedewerkers. Ook hebben we tijdelijk toiletten geplaatst voor de chauffeurs. Voor het kantoorpersoneel hebben wij meer kantoorruimte beschikbaar gesteld, zodat de vereiste afstanden gerespecteerd kunnen worden en voor zover mogelijk of noodzakelijk wordt kantoorpersoneel in de gelegenheid gesteld van huis uit te werken. We dragen uiteraard zorg voor al onze medewerkers, die van onze toeleveranciers én onze klanten. Daarom nemen wij vooralsnog niet meer deel aan externe bijeenkomsten, hebben derden geen toegang meer tot onze kantoren, zijn reizen uitgesteld et cetera.’