Insight

LNG: investeren in de kip én het ei

LNG is een veel schonere brandstof dan bijvoorbeeld diesel of stookolie. LNG-motoren zijn bovendien stiller, veroorzaken nauwelijks uitstoot van zwavel- en stikstofoxiden en de CO2-uitstoot kan met 20 procent worden gereduceerd. Kortom… LNG rocks! Maar hoe zorg je voor een doorbraak van zo’n nieuwe brandstof? Samen met een aantal partners uit de haven neemt het Havenbedrijf Rotterdam hierin het voortouw.

Wat was er eerder, de kip of het ei? De elektrische auto of de oplaadpaal? En als we deze vraag doortrekken naar LNG (liquefied natural gas): Een LNG-aangedreven binnenvaartschip of een LNG-bunkerlocatie?

Hup hub

In Rotterdam zijn de afgelopen jaren de handen ineen geslagen om de introductie van de hele keten rondom LNG, van vraag tot aanbod, te stimuleren. Het Havenbedrijf Rotterdam heeft hierin het voortouw genomen. Een centrale rol is weggelegd voor Gate terminal B.V. op de Maasvlakte, met Vopak en Gasunie als initiatiefnemers en partners. LNG komt hier per tanker binnen - de 100e meerde op 25 juni dit jaar af - vanuit onder andere het Midden-Oosten, Australië en Azië. Een deel wordt teruggeladen in kleinere LNG-tankers voor re-export Een ander deel vindt haar weg naar het achterland van Rotterdam, als brandstof voor het truckverkeer of voor de binnenvaart. Rotterdam geldt zo niet alleen als LNG-hub voor diverse modaliteiten maar ook als geografische hub voor het transport naar een groot achterland.

Geen fijnstof

LNG is aardgas dat vloeibaar wordt gemaakt door het te koelen tot een temperatuur van -162 graden Celsius. Hierdoor neemt het volume af met een factor 600 en kan het, vooral over langere afstand, zeer efficiënt en veilig worden opgeslagen en getransporteerd. Sinds 2015 gelden er strengere emissie-eisen voor de scheepvaart en ook worden de regels voor vrachtwagens steeds strenger. LNG voldoet als enige fossiele brandstof aan deze milieueisen zonder extra bewerkingen. LNG heeft lagere emissies, terwijl het nagenoeg geen fijnstof oplevert. LNG is daarom heel goed bruikbaar als brandstof voor vrachtwagens en schepen.

Seinehaven

De eerste hobbels die op de weg van de introductie van een nieuwe brandstof liggen, zijn genomen. Wet- en regelgeving is gevormd, de havenbeheersverordening is aangepast, de veiligheidsrisico’s en -contouren zijn in kaart gebracht. Als eerste haven in Europa heeft Rotterdam een locatie ingericht waar LNG-bunkering van een binnenvaartschip is toegestaan: de Seinehaven. Ook voor vrachtwagens zijn de eerste faciliteiten inmiddels beschikbaar. In de regio Rotterdam zijn twee tankstations waar trucks LNG kunnen tanken: de Q8 in het Botlekgebied en het Shell-tankstation in de Waalhaven. Beide op een strategische plek gesitueerd voor het vrachtverkeer richting België, Frankrijk en het Duitse Ruhrgebied.

Albert Heijn en Coca Cola

Een groot aantal transportbedrijven ‘over de weg’, zoals Vos Logistics en Van Vliet Transport, heeft inmiddels de overstap gemaakt naar LNG. Deels omdat ze zelf de voordelen zien, deels omdat de markt er om vraagt. Verladers zoals Albert Heijn, Coca Cola, Sligro en Spar zijn inmiddels overtuigd. Voor hen tellen duurzaamheid en stiller transport zwaar mee bij de keuze. Met LNG-trucks is het bijvoorbeeld mogelijk om buiten de venstertijden voor laden en lossen, het centrum van steden te bevoorraden.

Van Greenstream tot Barzan

Bij de binnen- en zeevaart gaat het minder snel. De investeringen in een op LNG-aangedreven schip zijn dan ook groot. Toch zijn er al koplopers actief. Zo chartert Shell sinds 2013 de eerste volledig door LNG aangedreven binnenvaarttanker ‘Greenstream’ en kondigde de multinational eind 2014 aan dat zij een eigen bunkerschip laat bouwen. Rederij Danser nam in juni 2014 het eerste LNG aangedreven container-binnenvaartschip in de vaart: de ‘Eiger-Nordwand’, 177 meter schoon aan de haak. En onlangs deed het eerste LNG-ready megacontainerschip, de UASC ‘Barzan’, voor het eerst Rotterdam aan. Het Havenbedrijf Rotterdam komt de rederijen op diverse manieren tegemoet. LNG-aangedreven schepen krijgen een flinke korting op de havengelden. Daarnaast zijn er diverse incentiveprogramma’s en Europese subsidieprogramma’s.

Toekomst

Op de Maasvlakte wordt momenteel gewerkt aan de uitbreiding van Gate terminal met een LNG Break Bulk faciliteit: een overslaginstallatie waarmee kleinere hoeveelheden vloeibaar aardgas overgepompt kunnen worden naar bunkerschepen en kleinere tankers voor binnenvaart en short sea. Deze kunnen vervolgens schepen die LNG als brandstof gebruiken bevoorraden of LNG naar andere gebieden in Noordwest-Europa brengen waar ze industrie of bunkerstations voor binnenvaartschepen bevoorraden. Dan is er weer een stap gezet richting het grootschalig gebruik van LNG als brandstof.

Contact

Wilt u meer weten of heeft u een tip voor de redactie? Neem contact op met:

Ankie Janssen Havenbedrijf Rotterdam
Ankie Janssen
Program Manager Alternative Fuels

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page