Logistieke Alliantie ziet toekomst in groen, veilig en betaalbaar goederentransport

05 juli 2019
Hoe kunnen wij je helpen?

De Logistieke Alliantie, een nieuw bondgenootschap* van bedrijfsleven, branche-organisaties en infrastructuurbeheerders zoals Havenbedrijf Rotterdam, wil met een ambitieus programma voor het nationaal- en internationaal transporteren en opslaan van goederen Nederland nog competitiever, veiliger en duurzamer maken.

v.l.n.r. Steven Lak (voorzitter evofenedex en voorzitter Logistieke Alliante), minister Cora van Nieuwenhuizen en Aad Veenman (boegbeeld van de Topsector Logistiek)<br>Foto: Guus Peters, evofenedex
Foto: Guus Peters, evofenedex

v.l.n.r. Steven Lak (voorzitter evofenedex en voorzitter Logistieke Alliante), minister Cora van Nieuwenhuizen en Aad Veenman (boegbeeld van de Topsector Logistiek)

Om dit doel kracht bij te zetten, overhandigden zij vandaag aan verkeersminister Cora van Nieuwenhuizen hun ‘Visie Handel en Logistiek in 2040’. De visie op 2040 van de Alliantie is dat de aanvoer, afvoer en levering van goederen ‘state of the art’ groen, veilig, met oog voor de mens en betaalbaar plaats vindt. “Met concrete acties in ons logistieke systeem willen we de komende jaren samen met de overheid een nog mooier en veiliger Nederland dichterbij brengen”, aldus de voorzitter van de Logistieke Alliantie, Steven Lak. De leden van de Logistieke Alliantie constateren een politieke noodzaak om goederenleveringen te laten plaatsvinden met emissiearme en stillere schepen, vliegtuigen, treinen en vrachtauto’s.

De Logistieke Alliantie werkt met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de topsector Logistiek aan een samenhangende goederenvervoeraanpak. Die bestaat uit een goederenvervoeragenda, een topsector logistiek-agenda en projecten die het bedrijfsleven zelf oppakt. Met het ‘ambitiedocument topsector Logistiek’, dat ook vandaag door trekker Aad Veenman aan de minister werd aangeboden, onderschrijven het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de topsector en de Logistieke Alliantie hun gezamenlijke aanpak van het logistieke systeem voor de komende jaren.

De Logistieke Alliantie bestaat uit: evofenedex, TLN, VNO-NCW, MKB Nederland, Havenbedrijf Rotterdam, Havenbedrijf Amsterdam, ProRail, KNV, NVB, ORAM, Vereniging van Waterbouwers, Bouwend Nederland, CBRB, BLN-Schuttevaer, VRC, Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders, Air Cargo Netherlands, Deltalinqs.

Bron: evofenedex