Bereikbaarheid

Logistieke keten bereidt zich voor na opheffen stremming Suezkanaal

30 maart 2021
Hoe kunnen wij je helpen?

Nu de stremming in het Suezkanaal is opgeheven, en deze belangrijke handelsroute tussen oost en west weer open is, voert Havenbedrijf Rotterdam proactief overleg met alle betrokken partijen (rederijen, terminals, binnenlandse terminals, achterland vervoerders) om te bekijken hoe de straks aanzwellende stroom van schepen zo soepel mogelijk afgehandeld kan worden. Die afhandeling wordt zonder twijfel een uitdagende klus, maar met de juiste voorbereiding denken we dat we deze stroom goed kunnen opvangen.

Voor een soepele afhandeling van scheepslading is het van belang dat de bezettingsgraad van de terminals beheersbaar blijft. Aangezien er een meer dan gebruikelijke hoeveelheid schepen en lading wordt verwacht, is een snelle doorstroming van belang, evenals een optimale balans tussen import- en exportlading.

Containerschip Maersk Line aan het lossen

Zo worden bijvoorbeeld afspraken gemaakt door de deepsea containerterminals over aan te leveren exportcontainers. Te vroeg aanleveren van exportcontainers levert immers onnodige bezetting op en beperkt de zeezijdige afhandeling van importcontainers. Daarnaast is het van belang dat containers die aankomen in Rotterdam, zo spoedig mogelijk van de terminal afgaan.

Omdat niet iedereen gelijktijdig bij de terminals geholpen kan worden, wordt eveneens een oproep gedaan op alle partijen in de logistieke keten om te bezien of tijdelijke veranderingen in hun processen mogelijk zijn. Ook wordt aan deze partijen gevraagd om tijdig, volledig en correct data uit te wisselen zodat ketenpartners proactief kunnen anticiperen op veranderingen. Zo zijn deepsea containerterminals bijvoorbeeld 24/7 open, maar dit geldt niet voor de openingstijden van veel ontvangers van containers.

Vertraagde schepen als gevolg van Suez stremming

Op de dag dat containerschip Ever Given werd bevrijd, waren er circa 60 schepen van plan om via het Suezkanaal naar Rotterdam te varen. Van deze 60 schepen zijn 56 containerschepen, 3 tankers en 1 autotransportschip. Op het moment dat de Ever Given vlot werd getrokken lagen circa 20 van deze schepen voor anker en was voor 6 schepen de keuze gemaakt om om te varen via Kaap de Goede Hoop.
De schepen die de komende 48 uur de Rotterdamse haven bereiken zijn te volgen via de applicatie Shiptracker.

Herstart met aangepast tempo

Volgens informatie die door derden aan ons is verstrekt, zullen de komende periode steeds kleine groepjes van schepen richting Europa het Suezkanaal passeren met telkens 12 tot 15 uur tussenpauze. Hierdoor wordt de kans op extreme piekbelasting in havens van bestemming verminderd.

Inmiddels hebben zeven van de eerder genoemde 60 schepen hun reis naar Rotterdam hervat via het Suezkanaal. Normaal gesproken, ontvangt de Rotterdamse haven gemiddeld 80 zeeschepen per dag. Van dat aantal komt circa 10% (dus gemiddeld 7 zeeschepen) via het Suezkanaal naar Rotterdam.

Dankzij het gebruik van verschillende digitale applicaties zijn rederijen en scheepsagenten in staat om havenbezoeken zo efficiënt mogelijk te plannen. Ook voor importeurs die de komende weken graag willen volgen wanneer hun container gelost is, en onderweg is naar zijn eindbestemming is een online dienst beschikbaar.

Capaciteit oprekken kent grenzen

Alle havens ter wereld beschikken over een gegeven lengte aan kademuren waar schepen kunnen afmeren. Deepsea terminals beschikken over een min of meer gegeven hoeveelheid kranen om lading te lossen en te laden. Deze randvoorwaarden bepalen in hoge mate hoe snel schepen kunnen worden afgehandeld. Ook de beschikbaarheid van benodigde dienstverleners zoals roeiers en loodsen is niet oneindig. Met de verwachte toevloed van schepen na openstelling van het Suezkanaal betekent dit dat vertragingen in de afhandeling van scheepsbezoeken in havens onvermijdelijk zijn, dus ook in de haven van Rotterdam.